Tiina Eilittä

Tiina Eilittä

FM

Väitöskirjatutkija
Englannin kieli

Biografia

Työskentelen väitöskirjatutkijana Eudaimonia-instituutin rahoittamassa iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking -tutkimusryhmässä. Väitöstutkimuksessani tarkastelen lasten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta kiireisissä ja arkipäiväisissä tilanteissa. Tutkin kielellistä ja kehollista vuorovaikutusta ja sen kulkua monitoimintatilanteissa, joissa lapset hakevat aikuisten huomiota. Lähestyn tutkimusaihettani keskustelunanalyyttisen tutkimusmetodin kautta. Tutkimusaineistonani käytän sekä Suomessa että Iso-Britanniassa lapsiperheissä ja varhaiskasvatuksessa kerättyjä videotallenteita.

Tutkimusaiheet

  • Keskustelunanalyysi
  • Multimodaalisuus
  • Vuorovaikutus ja monitoiminta
  • Lasten ja aikuisten välinen vuorovaikutus

Julkaisut

Eilittä, T., Haddington, P. & Vatanen, A. (accepted). Children seeking the driver's attention in cars: Position and composition of children's summons turns and children's rights to engage. Journal of Pragmatics.

Eilittä, T. (2020). Embodied Activities in Face-to-face and Mediated Settings: The Social Encounters in Time and Space. Elisabeth Reber, Cornelia Gerhardt (Eds.), Palgrave Macmillan, Cham, 2019, 459 pp. ISBN 978-3-319-97324-1 (Hardcover), ISBN 978-3-319-97325-8 (eBook), EUR 142, 99 (Hardcover), EUR 107,09 (eBook). Journal of Pragmatics 156, 261-263. http://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.12.004 (Book review)

Eilittä, T. (2018). Responses to attention-drawing devices in multiactivity situations. (Master's Thesis, University of Oulu).

Esitelmät ja posterit

Eilittä, T., Haddington, P. & Vatanen, A. (2020). Huomionkohdistimet lasten ja aikuisten välisessä autovuorovaikutuksessa. Conference presentation at Keskusteluntutkimuksen päivät 2020, 6.-7.2.2020. University of Helsinki, Finland.

Eilittä, T. (2019). Multiactivity and attention-drawing in adult-child interaction: verbal and embodied coordination of multiple activities when children summon adults. Conference presentation at IIEMCA 2019, 2-5 July 2019. Mannheim University, Germany.

Eilittä, T., Haddington, P., & Vatanen, A. (2019). Family interactions in cars: The organisation of multiple activities and participation frameworks when children seek the driver's attention. Conference presentation at COACT Conference, 24-26 April 2019. University of Oulu, Oulu, Finland.

Eilittä, T. (2019). Monitoiminta ja huomion hakeminen lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa. Conference presentation at Keskusteluntutkimuksen päivät, 24-25 January 2019. University of Tampere, Tampere, Finland.

Eilittä, T. (2018). Multiactivity and attention-seeking in adult-child interaction. Conference presentation at NorDisCo 2018, 21-23 November 2018. Aarhus University, Aarhus, Denmark.

Eilittä, T. (2018). Participants' responses to attention-drawing devices in multiactivity situations. Poster presentation at International Conference of Conversation Analysis, 11-15 July 2018. Loughborough University, Loughborough, UK.

Eilittä, T. (2018). Responses to attention-drawing devices in multiactivity situations. Seminar presentation at COACT Research Day, 16 March 2018. University of Oulu, Oulu, Finland.

Tietokannat

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Toimittaja, Finnish Journal of Linguistics
  • Toimittaja kahdessa toimitetussa kirjassa
  • Multimodaalisuus vuorovaikutuksessa ja toiminnassa Langnet-teemaryhmän vetäjä (2019- )
  • Väitöskirjatutkijavarajäsen Langnetin johtoryhmässä (2020-2023)

Tutkimusryhmät

  • Väitöskirjatutkija, iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking
  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)