Tiina Eilittä

Tiina Eilittä

FM

Väitöskirjatutkija
Englantilainen filologia

Biografia

Työskentelen väitöskirjatutkijana Eudaimonia-instituutin rahoittamassa iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking -tutkimusryhmässä. Väitöstutkimuksessani tarkastelen lasten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta kiireisissä ja arkipäiväisissä tilanteissa. Tutkin kielellistä ja kehollista vuorovaikutusta ja sen kulkua monitoimintatilanteissa, joissa lapset hakevat aikuisten huomiota. Lähestyn tutkimusaihettani keskustelunanalyyttisen tutkimusmetodin kautta. Tutkimusaineistonani käytän sekä Suomessa että Iso-Britanniassa lapsiperheissä ja varhaiskasvatuksessa kerättyjä videotallenteita.

Tutkimusaiheet

  • Keskustelunanalyysi
  • Multimodaalisuus
  • Vuorovaikutus ja monitoiminta
  • Lasten ja aikuisten välinen vuorovaikutus

Esitelmät ja posterit

Eilittä, T. (2019). Multiactivity and attention-drawing in adult-child interaction: verbal and embodied coordination of multiple activities when children summon adults. Conference presentation at IIEMCA 2019, 2-5 July 2019. Mannheim University, Germany.

Eilittä, T., Haddington, P., & Vatanen, A. (2019). Family interactions in cars: The organisation of multiple activities and participation frameworks when children seek the driver's attention. Conference presentation at COACT Conference, 24-26 April 2019. University of Oulu, Oulu, Finland.

Eilittä, T. (2019). Monitoiminta ja huomion hakeminen lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa. Conference presentation at Keskusteluntutkimuksen päivät, 24-25 January 2019. University of Tampere, Tampere, Finland.

Eilittä, T. (2018). Multiactivity and attention-seeking in adult-child interaction. Conference presentation at NorDisCo 2018, 21-23 November 2018. Aarhus University, Aarhus, Denmark.

Eilittä, T. (2018). Participants' responses to attention-drawing devices in multiactivity situations. Poster presentation at International Conference of Conversation Analysis, 11-15 July 2018. Loughborough University, Loughborough, UK.

Eilittä, T. (2018). Responses to attention-drawing devices in multiactivity situations. Seminar presentation at COACT Research Day, 16 March 2018. University of Oulu, Oulu, Finland.

Julkaisut

Eilittä, T. (2018). Responses to attention-drawing devices in multiactivity situations. (Master's Thesis, University of Oulu).

Tietokannat

Social media

Tutkimusryhmät

  • Väitöskirjatutkija, iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking
  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)