Tuija Huuki

Tuija Huuki

KT, dosentti, Akatemiatutkija

KT, dosentti, Akatemiatutkija

Biografia

Tuija Huuki on akatemiatutkija Kasvatustieteiden tiedekunnassa Oulun yliopistossa ja kasvatustieteellisen sukupuolentutkimuksen dosentti Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee valtaa ja sukupuolta, seksuaalisuutta lasten ja nuorten kaveri- ja seurustelusuhteissa sekä luovien ja taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia niihin liittyvien kokemusten kommunikoinnissa ja yhdenvertaisten suhteiden rakentamisessa. Tutkimuksessa kehitetään uusmaterialistisia ja posthumanistisia metodologisia, teoreettisia ja käytännön välineitä nuoren väen vertaissuhteisiin sisältyvien sensitiivisten aihepiirien tutkimiseen. Hän johtaa parhaillaan kahta Suomen Akatemian tutkimushanketta: Vallan visaiset seurustelu- ja kaverisuhteet alakoulussa sekä taidelähtöiset menetelmät suhteiden eheyttämisessä 2016–21 ja Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän tutkimiseksi ja käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa 2019–23. Lisätietoja www.tuijahuuki.com

Tutkimusaiheet

 • Valta, sukupuoli ja seksuaalisuus lasten ja nuorten elämässä
 • Väkivalta, häirintä ja kiusaaminen lasten ja nuorten vertaiskulttuureissa
 • Väkivallan, häirinnän ja kiusaamisen tunnistaminen, ehkäiseminen sekä siihen puuttuminen kasvatusympäristöissä ja nuoren väen arjessa
 • Uusmaterialistiset ja posthumanistiset teoriat ja tutkimusmenetelmät
 • Osallistavat, luovat ja taidelähtöiset tutkimusmenetelmät

Tutkimusrahoitus ja johtaminen

 • Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän tutkimiseksi ja käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa 2019–2023. Suomen Akatemia €474,410. Leader.
 • Vallan visaiset seurustelu- ja kaverisuhteet alakoulussa sekä taidelähtöiset menetelmät suhteiden eheyttämisessä 2016–2021. Suomen Akatemia €470,220. Leader.
 • CIMO apuraha tohtorikoulutettava Marian Tumanyan:lle 2017. CIMO €13,500. Leader.
 • Yhdenvertaisuus, valta ja vuorovaikutus lasten kaverikulttuureissa esikoulussa ja koulussa 2012–2016. Suomen Akatemia €280,300. Leader.
 • ALLiES - developing teachers’ and parents’ alliance for early violence prevention in pre-school 2010–2012. EC Daphne €723,000. Leader.
 • Väkivallasta välittämiseen 2007–2010. Suomen Akatemia €280,000. Co-leader.
 • Sukupuolistuneet valtasuhteet koulussa ja opettajankoulutuksessa 2001–2003.  Suomen Akatemia €104 600. Member.

Muut ammatillliset ja yhteiskunnalliset toimet

 • Yli 50 esitystä, puheenvuoroa tai puheenjohtajuutta konferensseissa, seminaareissa, symposiumeissa, paneeleissa ja tilaisuuksissa vuodesta 2007.
 • Sukupuolentutkimus/Genusforskning -lehden päätoimittaja 2020-21
 • Ihmistieteiden tasa-arvotoimikunnan jäsen 2019–.
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Kasvatus- ja koulutustyöryhmän jäsen 2011-15. Sosiaali- ja Terveysministeriö.

Huuki, T (2019) Childhood: Friendship and peer cultures In Finland. In: Corsaro, W. (Ed) Bloomsbury Education and Childhood Studies.

Huuki, T & Kurkikangas, A (2019) Childhood: Sexuality and sexualization in Finland. In: Corsaro, W. (Ed) Bloomsbury Education and Childhood Studies.

Tietokannat

Valikoidut julkaisut

 • Huuki, Tuija (2019) Collaging the virtual : exploring gender materialisations in the artwork of pre-teen children. - Childhood 26 (4), 430-447 . [Original] [Self-archived]
 • Pihkala, Suvi; Huuki, Tuija; Sunnari, Vappu (2019) Moving with Touch: Entanglements of a Child, Valentine’s Day Cards and Research-Activism against Sexual Harassment in Pre-Teen Peer Cultures. - Social sciences 8 (8), 226 . [Original] [Self-archived]
 • Huuki, Tuija; Lanas, Maija (2019) Child-adult. Sami child-adult/Past-present entanglements in a painful lecture at university. Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods. An Everyday Life Perspective. Rautio, Pauliina, Stenvall, Elina. - Children: Global Posthumanist Perspectives and Materialist Theories. Singapore. 139-153. [Original]
 • Huuki, Tuija; Kivijärvi, Antti; Lunabba, Harry Torsten (2018) Johdanto: Kohti sukupuolivastuullista poikatutkimusta. Poikatutkimus. Kivijärvi, Antti; Huuki, Tuija; Lunabba, Harri. - Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 205. Tampere. 8-27
 • Kivijärvi, Antti; Huuki, Tuija; Lunabba, Harry Torsten (2018) Poikatutkimus. - Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 205. Tampere
 • Huuki, Tuija (2018) Pojat ja (väki)valta kolmen metodologisen kehyksen näkökulmasta. Poikatutkimus. Kivijärvi, Antti; Huuki, Tuija; Lunabba, Harri. - Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 205. Tampere. 175-196
 • Lehto, Emilia; Huuki, Tuija (2018) Seksuaalikasvattajuus isyyden ja hegemonisen maskuliinisuuden ristipaineessa. - Kasvatus. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 49 (3), 186-197
 • Pihkala, Suvi; Huuki, Tuija; Heikkinen, Mervi; Sunnari, Vappu (2018) Reconfigurings of Non-violence as a Matter of Sustainability and Response-ability. - NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research online, online . Original: [Original]
 • Ferdinando, H.; Ye, L.; Han, T.; Zhang, Z.; Sun, G.; Huuki, T.; Seppänen, T.; Alasaarela, E. (2017) Violence Detection from ECG Signals : A Preliminary Study. - Journal of Pattern Recognition Research 12 (1), 7-18 . [Original]
 • Lanas, Maija; Huuki, Tuija (2017) Thinking beyond student resistance: a difficult assemblage in teacher education. - European journal of teacher education 40 (4), 436-446 . [Original]
 • Huuki, Tuija (2016) Pinoa, pusua ja puserrusta : Vallan sukupuolistuneet virtaukset lasten leikissä. - Sukupuolentutkimus 29 (3), 11-24 [Self-archived]
 • Huuki, Tuija; Juutilainen, Sandra (2016) Mapping historical, material and affective entanglements in a sami woman's discriminatory experiences in and beyond Finnish boarding school. - Education in the north 23 (2), 3-23 . [Original] [Self-archived]
 • Huuki, Tuija; Renold, Emma (2016) Crush : mapping historical, material and affective force relations in young children’s hetero-sexual playground play. - Discourse: studies in the cultural politics of education 37 (5), 754–769 . [Original]
 • Huuki, Tuija; Sunnari, Vappu (2015) Standing by horizontal ellipsis standing off - troublesome compassion in the relationships of school boys. - Gender and education 27 (5), 555-574
 • Holford, Naomi; Renold, Emma; Huuki, Tuija (2013) What (else) can a kiss do? Theorizing the power plays in young children's sexual cultures. - Sexualities 16 (5-6), 710-729