University of Oulu, 2019

Valintakoeaikataulut

Alta löydät kandidaatti- ja maisterikoulutusten valintakoeaikataulut aloittain sekä mahdolliset hakijan ohjeet. Tarkemmat sisältötiedot valintakokeista löydät Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista.

Hakukohde

Päivämäärä

Kellonaika

Tila/ Järjestämispaikka

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia

 

   

Informaatiotutkimus

     

Kulttuuriantropologia ja arkeologia

     

Saamelainen kulttuuri

 

 

 

Englannin kieli

     

Saksan kieli ja kulttuuri

     

Ruotsin kieli

     

Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus

 

 

 

Saamen kieli

.

 

 

Logopedia

 

 

 

 

Kasvatusalat

Erityispedagogiikka

 

 

 

Intercultural Teacher Education

 

   

Kasvatustieteet

   

 

Luokanopettaja

 

 

 

Musiikkikasvatus

 

 

 

Varhaiskasvatus

   

 

Kauppatieteet

Kauppatieteet

 

 

 

 

Luonnontieteet

Biokemia

 

 

 

Biologia

 

 

 

Geotieteet

   

 

Kemia

 

 

 

Maantiede

     

Matematiikka ja fysiikka

 

 

 

Matemaattisten aineiden opettaja

     

Lääketieteet

Hammaslääketiede

     

Lääketiede

     

Tekniikan alat

Arkkitehtuuri

     

Electronics and Communications Engineering

     

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

     

Konetekniikka

     

Prosessitekniikka

     

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

     

Ympäristötekniikka

     

Tuotantotalous

     

Terveys- ja hyvinvointialat

Terveystieteet

     

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Computer Science and Engineering

     

Information Processing Science

     

Tietojenkäsittelytiede

     

Tietotekniikka

     

 

 

Viimeksi päivitetty: 7.9.2020