University of Oulu, 2019

Valintakoeaikataulut

Yliopistot ovat vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi joutuneet tekemään muutoksia valintakokeiden suorittamista koskien. Muuttuneista valintakokeista tiedotetaan Opintopolussa hakukohteen valintaperusteissa ja kohdassa "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".  Suurin osa valintakokeista järjestetään sähköisinä, mutta osa voidaan järjestää paikan päällä tehtävinä kokeina poikkeusjärjestelyin. Tarkemmat ohjeet sähköisiin valintakokeisiin osallistumisesta löydät sivulta Sähköiset valintakokeet sekä saamastasi valintakoekutsusta.

Alta löydät suomenkielisten kandidaatti- ja maisterikoulutusten valintakoeaikataulut aloittain sekä mahdolliset hakijan ohjeet.

Hakukohde

Päivämäärä

Kellonaika

Tila/ Järjestämispaikka

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia

Ensimmäinen vaihe: 4.6.

Toinen vaihe: 15.6.

Ensimmäinen vaihe: ilmoitetaan 1.6. lähetettävässä kutsussa

Toinen vaihe: tarkempi kellonaika ilmoitetaan henkilökohtaisessa kutsussa

Ensimmäinen vaihe: AMK sähköinen valintakoe 4.6.

Toinen vaihe: Zoom

Informaatiotutkimus

Ensimmäinen vaihe: 4.6.

Toinen vaihe: 17.6.

Ensimmäinen vaihe: ilmoitetaan 1.6. lähetettävässä kutsussa

Toinen vaihe: tarkempi kellonaika ilmoitetaan henkilökohtaisessa kutsussa

Ensimmäinen vaihe: AMK sähköinen valintakoe 4.6.

Toinen vaihe: Zoom

Kulttuuriantropologia ja arkeologia

Ensimmäinen vaihe: 4.6.

Toinen vaihe: 16.6.

Ensimmäinen vaihe: ilmoitetaan 1.6. lähetettävässä kutsussa

Toinen vaihe: tarkempi kellonaika ilmoitetaan henkilökohtaisessa kutsussa

Ensimmäinen vaihe: AMK sähköinen valintakoe 4.6.

Toinen vaihe: Zoom

Saamelainen kulttuuri

Etäkoe: 2.6.

9-18

Etäkoe: Zoom

Tarkemmat ohjeet hakijoille lähetetyssä koekutsussa

Englannin kieli

Ensimmäinen vaihe: 4.6.

Toinen vaihe: 16.-17.6.

Ensimmäinen vaihe: ilmoitetaan 1.6. lähetettävässä kutsussa

Toinen vaihe: tarkempi aika ilmoitetaan henkilökohtaisessa kutsussa

Ensimmäinen vaihe: AMK sähköinen valintakoe 4.6.

Toinen vaihe: Zoom

Saksan kieli ja kulttuuri

Ensimmäinen vaihe: 4.6.

Toinen vaihe: 15.6.

Ensimmäinen vaihe: ilmoitetaan 1.6. lähetettävässä kutsussa

Toinen vaihe: tarkempi kellonaika ilmoitetaan henkilökohtaisessa kutsussa

Ensimmäinen vaihe: AMK sähköinen valintakoe 4.6.

Toinen vaihe: Zoom

Ruotsin kieli

Ensimmäinen vaihe: 4.6.

Toinen vaihe: 16.6.

Ensimmäinen vaihe: ilmoitetaan 1.6. lähetettävässä kutsussa

Toinen vaihe: tarkempi kellonaika ilmoitetaan henkilökohtaisessa kutsussa

Ensimmäinen vaihe: AMK sähköinen valintakoe 4.6.

Toinen vaihe: Zoom

Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus

Ensimmäinen vaihe: 4.6.

Toinen vaihe: 18.6.

Ensimmäinen vaihe: ilmoitetaan 1.6. lähetettävässä kutsussa

Toinen vaihe: tarkempi kellonaika ilmoitetaan henkilökohtaisessa kutsussa

Ensimmäinen vaihe: AMK sähköinen valintakoe 4.6.

Toinen vaihe: Zoom

Saamen kieli

Etäkoe: 1.6.

Pohjoissaame 9-18

Inarinsaame  9-16

Koltansaamen koetta ei järjestetä

Etäkoe: Zoom

Tarkemmat ohjeet hakijoille lähetetyssä koekutsussa

Logopedia

Ensimmäinen vaihe: 4.6.

Toinen vaihe:15.6.

(varalla: etäkoe 15.-17.6.)

Ensimmäinen vaihe: ilmoitetaan 1.6. lähetettävässä kutsussa

Toinen vaihe: lähikoe klo 13.00-14.15

(varalla oleva etäkoe: ilmoitetaan henkilökohtaisessa koekutsussa)

 

Ensimmäinen vaihe: AMK sähköinen valintakoe 4.6.

Toinen vaihe: lähikoe 15.6. Linnanmaan kampus, sali L1

(varalla: etäkoe 15.-17.6.)

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan toiseen vaiheeseen kutsutuille 10.6. mennessä

Kasvatusalat

Erityispedagogiikka

Sähköinen VAKAVA-koe 15.5.

Soveltuvuuskoe 9.-11.6.

VAKAVA-koe: 10-13

Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä

VAKAVA-koe: sähköinen järjestelmä

Soveltuvuuskoe: etäkoe

Interkulttuurinen opettajankoulutus

Sähköinen VAKAVA-koe 15.5.

Soveltuvuuskoe 8.-9.6.

VAKAVA-koe: 10-13

Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä. Aika ilmoitetaan kutsussa.

VAKAVA-koe: sähköinen järjestelmä

Soveltuvuuskoe: etäkoe Zoomissa

Kasvatustieteet

Sähköinen VAKAVA-koe 15.5. VAKAVA-koe: 10-13

VAKAVA-koe: sähköinen järjestelmä

Luokanopettaja

Sähköinen VAKAVA-koe 15.5.

Soveltuvuuskoe 9.-11.6.

VAKAVA-koe: 10-13

Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä

VAKAVA-koe: sähköinen järjestelmä

Soveltuvuuskoe: etäkoe

Musiikkikasvatus

Ensimmäinen vaihe: 11.5.

Toinen vaihe: 25.-27.5.

Takarajat tehtävien palautukselle ilmoitettu hakijalle lähtevissä ohjeissa

Valintakoetehtävien sähköinen palautus Opintopolussa yhteishaun hakemukselle

Varhaiskasvatus

Sähköinen VAKAVA-koe 15.5.

Soveltuvuuskoe 9.-11.6.

VAKAVA-koe: 10-13

Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä

VAKAVA-koe: sähköinen järjestelmä

Soveltuvuuskoe: etäkoe

Kauppatieteet

Kauppatieteet

1. vaihe: 2.6.

2. vaihe: 16.6.

1. vaihe: 2.6. klo 12-13:30

2. vaihe: 16.6. klo 12-14

1. vaihe: Sähköinen valintakoe.

2. vaihe: Valintakoe Linnanmaan kampuksella. Koesali ilmoitetaan koekutsussa.

Luonnontieteet

Biokemia

Ensimmäinen vaihe: 1.6.

Toinen vaihe: 17.-18.6.

Ensimmäinen vaihe: klo 12-14

Toinen vaihe: tarkempi kellonaika ilmoitetaan henkilökohtaisessa kutsussa

Ensimmäinen vaihe: AMK - sähköinen valintakoe (aineisto on saatavilla 1.6. noin klo 11.45 osoitteesta https://www.oulu.fi/yliopisto/valintaperustemuutokset2020)

Toinen vaihe: Suullinen koe videoyhteydellä, Zoom

Ohje: Sähköiset valintakokeet 2020

Biologia

Ensimmäinen vaihe: 27.5.

Toinen vaihe:  5.6.2020

Sähköinen valintakoe: klo 14-15

Suullinen valintakoe: klo 9-10

AMK-järjestelmä

RecRight-järjestelmä

Geotieteet

Ensimmäinen vaihe:  26.5.

Toinen vaihe: 5.6.2020

Sähköinen valintakoe: klo 13-16

Suullinen valintakoe: henkilökohtainen kutsu

Sähköinen valintakoe

Suullinen valintakoe videoyhteydellä, Zoom

Kemia

5.6.

10-12

Lähikoe

Maantiede

Ensimmäinen vaihe: 22.5.

Toinen vaihe: 10.6.

Sähköinen valintakoe:  klo 9-10.30

Suullinen etäkoe:  klo 10-11

Webropol

Toinen vaihe: RecRight-järjestelmä

Matematiikka ja fysiikka

Etäkoe 26.5.

10-12

Zoom

Tarkemmat ohjeet kutsussa

Matemaattisten aineiden opettaja

8.6.

9-14, henkilökohtainen kutsu

Zoom

Tarkemmat ohjeet kutsussa

Lääketieteet

Hammaslääketiede

Ensimmäinen vaihe: 19.5.

Toinen vaihe: 10.6.

Ensimmäinen vaihe: klo 9-11

Toinen vaihe: klo 10-14

Ensimmäinen vaihe: Sähköinen etäkoe

Toinen vaihe: Valvottu koe, Kontinkankaan kampus

- Kampuskartta

- Salijako ja kokoontumispaikat 10.6.2020

- Ohjeet valintakokeeseen osallistuville

- Sallitut laskimet

Lääketiede

Ensimmäinen vaihe: 19.5.

Toinen vaihe: 10.6.

Ensimmäinen vaihe: klo 9-11

Toinen vaihe: klo 10-14

Ensimmäinen vaihe: Sähköinen etäkoe

Toinen vaihe: Valvottu koe, Kontinkankaan kampus

- Kampuskartta

- Salijako ja kokoontumispaikat 10.6.2020

- Ohjeet valintakokeeseen osallistuville

- Sallitut laskimet

Tekniikan alat

Arkkitehtuuri

1.-2.6. Piirustus- ja suunnittelukoe
3.6. Matematiikka

Piirustus- ja suunnittelukoe: 9-17

Matematiikka: 9-12

Linnanmaan kampus arkkitehtuurin piirustussalit

Tarkemmat valintakoeohjeet on lähetetty hakijoille

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Sähköinen esivalintakoe: 28.5.

Toinen vaihe: 12.6.

Sähköinen esivalintakoe: 10-14

Toinen vaihe: Valintakoe

Sähköinen esivalintakoe: AMK-järjestelmä

Toinen vaihe: Linnanmaa

Konetekniikka

Sähköinen esivalintakoe: 28.5.

Toinen vaihe: 12.6.

Sähköinen esivalintakoe: 10-14

Toinen vaihe: Valintakoe

Sähköinen esivalintakoe: AMK-järjestelmä

Toinen vaihe: Linnanmaa

Prosessitekniikka

Sähköinen esivalintakoe: 28.5.

Toinen vaihe: 12.6.

Sähköinen esivalintakoe: 10-14

Toinen vaihe: Valintakoe

Sähköinen esivalintakoe: AMK-järjestelmä

Toinen vaihe: Linnanmaa

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Sähköinen esivalintakoe: 28.5.

Toinen vaihe: 12.6.

Sähköinen esivalintakoe: 10-14

Toinen vaihe: Valintakoe

Sähköinen esivalintakoe: AMK-järjestelmä

Toinen vaihe: Linnanmaa

Ympäristötekniikka

Sähköinen esivalintakoe: 28.5.

Toinen vaihe: 12.6.

Sähköinen esivalintakoe: 10-14

Toinen vaihe: Valintakoe

Sähköinen esivalintakoe: AMK-järjestelmä

Toinen vaihe: Linnanmaa

Tuotantotalous

Sähköinen esivalintakoe: 28.5.

Toinen vaihe: 12.6.

Sähköinen esivalintakoe: 10-14

Toinen vaihe: Valintakoe

Sähköinen esivalintakoe: AMK-järjestelmä

Toinen vaihe: Linnanmaa

Terveys- ja hyvinvointialat

Terveystieteet

Ensimmäinen vaihe: 29.5.

Toinen vaihe: 16.-18.6.

Ensimmäinen vaihe: klo 12-15

Toinen vaihe: tarkempi kellonaika ilmoitetaan henkilökohtaisessa kutsussa

Ensimmäinen vaihe: AMK - sähköinen valintakoe (aineisto on saatavilla 29.5. noin klo 11.00 osoitteesta https://www.oulu.fi/yliopisto/valintaperustemuutokset2020)

Toinen vaihe: Suullinen koe videoyhteydellä, Zoom

Ohje: Sähköiset valintakokeet 2020

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Tietojenkäsittelytiede

Sähköinen valintakoe 25.5.

Toinen vaihe: vko 24

Sähköinen valintakoe: 14-18

Toinen vaihe: vko 24

Sähköinen valintakoe

Toinen vaihe: Suullinen koe etäyhteydellä

Tietotekniikka

Sähköinen esivalintakoe 28.5.

Toinen vaihe: 12.6.

Sähköinen esivalintakoe: 10-14

Toinen vaihe: Valintakoe

Sähköinen esivalintavalintakoe: AMK-järjestelmä

Toinen vaihe: Linnanmaa

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.6.2020