Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, sinun tulee toimittaa korkeakoululle yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Yksilöllinen järjestely voi koskea esimerkiksi lisäaikaa valintakokeessa, lisävalaistusta tai teknistä apuvälinettä tai muuta yksilöllistä järjestelyä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakulomake

Voit ladata yksilöllisten järjestelyjen hakulomakkeen alta. 

Yksilöllisten järjestelyjen hakulomake kevät 2022

Hakemuksen liitteet

Valintakokeen yksilöllisten järjestelyjen hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta. Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa, hakevan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esimerkiksi lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että hakija tarvitsee lukihäiriönsä vuoksi tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenevät myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia, vaan varaudu esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yliopistot edellyttävät valintakokeen osallistuvilta maskin käyttöä valintakokeissa. Jos et voi käyttää maskia terveydellisistä syistä, voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Sinun on osoitettava yksilöllisen järjestelyn tarve lääkärintodistuksella, jossa todetaan este maskin käytölle.

Yksilöllisten järjestelyiden hakeminen

Lähetä hakulomake liitteineen 6.4.2022 klo 15.00 mennessä

  • sähköpostitse turvapostina otsikolla Yksilöllisten järjestelyjen hakemus osoitteeseen hakijapalvelut@oulu.fi tai
  • postitse osoitteeseen Hakijapalvelut, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto.

Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti turvapostia, jotta hakemus ehtii perille määräaikaan mennessä. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä hakijapalvelut@oulu.fi.

Turvapostin lähettäminen

Ohjeet turvapostin lähettämiseen löytyvät Oulun yliopiston kirjaamon sivulta kohdasta Ohje asiakirjoja Oulun yliopiston ulkopuolelta lähettävälle. Huomaathan, että yksilöllisten järjestelyjen hakemuksia ei lähetetä kirjaamon sähköpostiosoitteeseen, vaan hakijapalvelut@oulu.fi -osoitteeseen. 

Määräajan jälkeen lähetetyt hakemukset

Edellä mainitun määräajan jälkeen, mutta ennen valintakoetta korkeakouluun saapunut yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakokeen ajankohtaan nähden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Joillakin yhteisvalinnoilla on käytössä alakohtaiset ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen.  Löydät linkit yhteisvalintojen sivuille alta: