Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, sinun tulee toimittaa korkeakoululle yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Yksilöllinen järjestely voi koskea esimerkiksi lisäaikaa valintakokeessa, lisävalaistusta tai teknistä apuvälinettä tai muuta yksilöllistä järjestelyä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakulomake

Yksilöllisten järjestelyjen hakulomake tulee saataville näille sivuille kevään 2023 toisen yhteishaun hakuajan alkamiseen mennessä. 

Hakemuksen liitteet

Valintakokeen yksilöllisten järjestelyjen hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta. Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa, hakevan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esimerkiksi lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että hakija tarvitsee lukihäiriönsä vuoksi tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenevät myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia, vaan varaudu esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Yksilöllisten järjestelyiden hakeminen

Lähetä hakulomake liitteineen 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. 

Määräajan jälkeen lähetetyt hakemukset

Edellä mainitun määräajan jälkeen, mutta ennen valintakoetta korkeakouluun saapunut yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakokeen ajankohtaan nähden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Joillakin yhteisvalinnoilla on käytössä alakohtaiset ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen.  Löydät linkit yhteisvalintojen sivuille alta: