University of Oulu, 2016

Valintakokeet

Valintakokeet

Oulun yliopisto ei lähetä erillistä kutsua valintakokeisiin, ellei valintaperusteissa toisin mainita. Tutustu siis hyvissä ajoin alla oleviin valintakoeaikoihin ja -paikkoihin. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä.

Pääosa valintakokeista pidetään Linnanmaan kampuksella. Tutustu etukäteen kampuskarttaan! Koepaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.

Ota valintakokeeseen mukaan tavalliset kirjoitusvälineet sekä virallinen henkilöllisyystodistus (virallinen henkilökortti, passi), ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Jos sinulla ei vielä ole em. henkilöllisyystodistusta, hanki sellainen hyvissä ajoin ennen koetta. Koulujen oppilaskuntien kortit tms. eivät ole virallisia henkilöllisyystodistuksia.

Tarkista valintaperusteista, mitä muita tarvikkeita, laskimia tms. voit ottaa mukaasi kokeeseen.

Lue lisää valintakokeen erityisjärjestelyistä.

 

Päivämäärä

Kellonaika

Sali

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia

8.5.2019

9-12

L1

Informaatiotutkimus

21.5.2019

13-16

L4

Kulttuuriantropologia ja arkeologia

17.5.2019

13-17

L1

Saamelainen kulttuuri

21.5.2019

9-12

L7

Englantilainen filologia

10.5.2019

13-16

L1

Germaaninen filologia

17.5.2019

9-12

L7

Ruotsin kieli

14.5.2019

9-12

L4

Kirjallisuus ja suomen kieli

16.5.2019

13-16

L4

Saamen kieli

20.5.2019 Valintakoe

20.5.2019 Haastattelu (valintakokeen jälkeen)

9-12

 

L7

 

Logopedia

Ohjeita logopedian valintakokeeseen osallistuville

9.5.2019
Ei erillistä
soveltuvuuskoetta

9-12

L1: A - Lip

L4: Liu - Per

L5: Pes - Sipo

L6: Sipp – Ö

       

Kasvatusalat

Erityispedagogiikka

25.4.2019 VAKAVA –koe

13.-14.6.2019 Soveltuvuuskoe

13-16

 

 

Intercultural Teacher Education

6.6.2019 Valintakoe

6.-7.6.2019 Soveltuvuuskoe

8-12

 

Kasvatustieteet

25.4.2019 VAKAVA –koe

13-16

 

Luokanopettaja

 

25.4.2019 VAKAVA –koe

6.-7.6.2019 Soveltuvuuskoe

 

13-16

 

Musiikkikasvatus

20.-22.5.2019 Valintakoe

27.-29.5.2019 Soveltuvuuskoe

 

 

Varhaiskasvatus

25.4.2019 VAKAVA –koe

3.-5.6.2019 Soveltuvuuskoe

13-16

8-16

 

 

Varhaiskasvatus, kandidaatin tutkinto

3.-5.6.2019 Soveltuvuuskoe

 

 

               

 

Kauppatieteet

Kauppatieteet

5.6.2019

12-15

Linnanmaan kampus
Hakijan tulee olla paikalla 30min ennen kokeen alkua. Salijako on nähtävissä kampuksella koepäivän aamuna.
Ohjeita valintakokeeseen osallistuville

 

 

 

 

Luonnontieteet

Biokemia

17.5.2019

12-15

L3, L10, PR104

Salijako ja ohjeita valintakokeeseen tuleville

Biologia

16.5.2019

10-14

L1, L5

Geotieteet

28.5.2019
Valintakoe tarkoitettu vain ei-ylioppilaille

13-16

L8

Kemia

5.6.2019
Valintakoe tarkoitettu vain ei-ylioppilaille

10-13

L9

Maantiede

27.5.2019

9-13

L1

Matematiikka ja fysiikka

22.5.2019
Valintakoe tarkoitettu vain ei-ylioppilaille

10-13

L9

Matemaattisten aineiden opettaja

4.6.2019

9-14

IT105, IT106, IT133

 

 

 

 

Lääketieteet

Hammaslääketiede

Yhteisvalinta: Ohjeita valintakokeeseen osallistuville

OY LTK: OY LTK ohjeita valintakokeeseen osallistuville 2019

15.5.2019

9-14

Linnanmaan kampus

Valintakoesalitiedot

Lääketiede

Yhteisvalinta: Ohjeita valintakokeeseen osallistuville

OY LTK: OY LTK ohjeita valintakokeeseen osallistuville 2019

15.5.2019

9-14

Linnanmaan kampus

Valintakoesalitiedot

 

 

 

 

Tekniikan alat

Arkkitehtuuri

20.5.2019  Matematiikka

3.-6.6.2019  Piirustus- ja suunnittelukoe

12-15

9-16

Linnanmaa. arkkitehtuurin piirustussalit

Konetekniikka

28.5.2019 

10-14

Linnanmaa

L1, L3, L4, L5, L6, L10, IT115, IT116, PR104, PR105

Salijako on nähtävissä kampuksella koepäivän aamuna.

Prosessitekniikka

28.5.2019 

10-14

Linnanmaa

L1, L3, L4, L5, L6, L10, IT115, IT116, PR104, PR105

Salijako on nähtävissä kampuksella koepäivän aamuna.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

28.5.2019

10-14

Linnanmaa

L1, L3, L4, L5, L6, L10, IT115, IT116, PR104, PR105

Salijako on nähtävissä kampuksella koepäivän aamuna.

Ympäristötekniikka

28.5.2019 

10-14

Linnanmaa

L1, L3, L4, L5, L6, L10, IT115, IT116, PR104, PR105

Salijako on nähtävissä kampuksella koepäivän aamuna.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

28.5.2019

10-14

Linnanmaa

L1, L3, L4, L5, L6, L10, IT115, IT116, PR104, PR105

Salijako on nähtävissä kampuksella koepäivän aamuna.

Tuotantotalous

28.5.2019

10-14

Linnanmaa

L1, L3, L4, L5, L6, L10, IT115, IT116, PR104, PR105

Salijako on nähtävissä kampuksella koepäivän aamuna.

 

 

 

 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Tietojenkäsittelytiede

20.5.2019

10-14

L1

Tietotekniikka

28.5.2019

10 - 14

Linnanmaa

L1, L3, L4, L5, L6, L10, IT115, IT116, PR104, PR105

Salijako on nähtävissä kampuksella koepäivän aamuna.

Henkilökohtaiset järjestelyt valintakokeissa

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee henkilökohtaisia järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen henkilökohtaisia järjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Lomake tulostetaan täältä. Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan haun valintakokeeseen liittyviin henkilökohtaisiin järjestelyihin, on toimitettava liitteineen 10.4.2019 klo 15.00 mennessä Oulun yliopiston hakijapalveluihin.

Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen ennen valintakoetta lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että henkilökohtaisia järjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai henkilökohtaiset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Poikkeukset henkilökohtaisten järjestelyjen hakemisen aikatauluun ja muihin ohjeisiin

Seuraavissa valinnoissa valintakoetta koskeva hakemus henkilökohtaisista järjestelyistä tulee jättää viimeistään 3.4.2019 klo 15.00

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 29.5.2019