Biodiversiteettiyksikkö

Yksikkö palvelee yliopiston yksiköiden ja erityisesti Pohjois-Suomen biologista ja luonnon monimuotoisuuden tutkimusta, opetusta ja valistusta sekä alan kansainvälistä yhteistyötä.

Kokoelmat ja aineistot ovat biodiversiteettitiedon tietopankki (osa lajitietokeskusta), joka palvelee laajasti yhteiskunnan tiedontarpeita. Museoiden kokoelmat ovat olennaisen tärkeitä mm. arvioitaessa lajien levinneisyyttä ja uhanalaisuutta.

Kasvitieteellisen puutarhan kokoelmilla on keskeinen rooli geenivarojen säilyttämisessä ja ex situ –suojelun kehittämisessä. Yksikkö on osa pitkäaikaisen tutkimuksen kansallista ja kansainvälistä infrastruktuuria (LTSER).

Kasvitieteellinen puutarha 

Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha on maailman pohjoisimpia tieteellisiä puutarhoja. 

Opetusta, tutkimusta ja kasvilajien suojelua varten rakennettu yli 4000 eri kasvilajia sisältävä puutarha tarjoaa kävijälle katsauksen pohjoisen kasvillisuuden monimuotoisuuteen ja toimii koekenttänä monille uusille ja täällä harvinaisille kasveille.

Maamerkkinä toimivat pyramidikasvihuoneet kätkevät sisälleen yli tuhat eksoottista kasvia sekä Oulun yliopiston Tiedepuutarhan. 

Kasvi- ja Eläinmuseo

Eläinmuseo ja kasvimuseo ylläpitävät ja kartuttavat eliökokoelmia, antavat asiantuntija-apua lajintunnistuksessa ja huolehtivat opintokokoelmista.

Eläinmuseo ottaa vastaan luonnosta löytyneitä kuolleita elämiä ja tekee eläinten konservointia.

Kokoelmat ovat käytettävissä tieteellisiä tarpeita varten ja niiden käytöstä on sovittava museoiden henkilökunnan kanssa. 

 

Näin kiität käyttämääsi tutkimusinfrastruktuuria

Biodiversiteettiyksikkö on tutkimusinfrastruktuuri, joka saa tukea Oulun yliopistolta. Tutkimusinfrastruktuurien toimintaa arvioidaan pääsääntöisesti sen mukaan, miten niihin viitataan julkaisuissa, väitöskirjoissa ja muissa opinnäytteissä. Kaikkien akateemisten käyttäjien edellytetään kiittävän asianmukaisesti julkaisuissaan niitä infrastruktuureja, joiden resursseja he ovat hyödyntäneet julkaisuun johtaneessa tutkimuksessaan. Tämä auttaa varmistamaan infrastruktuureiden kehittämisen ja käyttökustannusten pitämisen kohtuullisella tasolla.

Suositeltu kiitosteksti:

Tämä tutkimus on tehty (osittain) Biodiversiteettiyksikön tuella Oulun yliopistossa.

Mikäli Tutkimusinfrastruktuurin henkilökunnan panos on ollut tutkimuksen toteuttamisen kannalta merkittävä, on heidät syytä huomioida julkaisun kirjoittajina. Tässä tapauksessa asiaankuuluva infrastruktuurin affiliaatio on Biodiversiteettiyksikkö, Oulun yliopisto.