Biodiversiteettiyksikkö

Yksikkö palvelee yliopiston yksiköiden ja erityisesti Pohjois-Suomen biologista ja luonnon monimuotoisuuden tutkimusta, opetusta ja valistusta sekä alan kansainvälistä yhteistyötä. Kokoelmat ja aineistot ovat biodiversiteettitiedon tietopankki (osa lajitietokeskusta), joka palvelee laajasti yhteiskunnan tiedontarpeita. Museoiden kokoelmat ovat olennaisen tärkeitä mm. arvioitaessa lajien levinneisyyttä ja uhanalaisuutta. Kasvitieteellisen puutarhan kokoelmilla on keskeinen rooli geenivarojen säilyttämisessä ja ex situ –suojelun kehittämisessä. Yksikkö on osa pitkäaikaisen tutkimuksen kansallista ja kansainvälistä infrastruktuuria (LTSER). Yksikköjen ylläpitämät suurelle yleisölle avoimet näyttelyt ovat suosittuja ja yhteiskunnallisesti tärkeitä tiedonvälityskanavia. Yksikön toiminta on koordinoitu Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.

Näin kiität käyttämääsi tutkimusinfrastruktuuria