Oulun yliopiston kasvimuseo

Kasvimuseon perustehtävänä on ylläpitää ja kartuttaa yliopiston tieteellisiä kasvi- ja sienikokoelmia sekä opintokokoelmia.
Kasvimuseon esittelykuva

Kasvimuseo

Tieteelliset kokoelmat käsittävät noin puoli miljoonaa näytettä. Ne koostuvat pääasiassa kuivatuista, määritetyistä ja dokumentoiduista herbaarionäytteistä. Kokoelmat ovat vapaasti tutkijoiden käytettävissä, ja niitä lainataan tutkijoiden käyttöön eri puolille maailmaa.

Kokoelmat, arkistot ja aineistojen tallennus- ja jakojärjestelmät (laji.fi, Suomen ympäristökesksen uhanalaistietokanta) palvelevat paitsi tutkimusta ja opetusta myös yhteiskunnan tietotarpeita, kuten kaavoitusta, luonnonsuojelua ja ympäristön tilan seurantaa ja tutkimusta.

Kokoelmissa on n. 10 000 näytetietoa uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista. Museon kokoelmat ovat lajien DNA-tunnisteiden kehittämisessä olennainen voimavara. Museo on viime aikoina edistänyt kokoelmien digitointia ja muuta historiallisen monimuotoisuustiedon digitaalista tallennusta ja käyttöä tutkimuksessa.

Kasvimuseo vastaa lajitiedoista suuresta osaa Pohjois-Suomea ja toimii alansa asiantuntijana. Museon toiminta on koordinoitua Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.

Tutkimus

Kasvimuseon tutkimus on profiloitunut pohjoisille alueille ja se kattaa laajasti biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kasvimuseon yhteystiedot ja henkilökunta

Sinua voisi kiinnostaa myös