Biodiversiteettiyksikkö

Kasvitieteellinen puutarha
Kasvimuseo
Eläinmuseo
Perämeren tutkimusasema
Kuva kasvihuoneista

Biodiversiteettiyksikön tehtävä ja palvelut

Yksikkö palvelee yliopiston yksiköiden ja erityisesti Pohjois-Suomen biologista ja luonnon monimuotoisuuden tutkimusta, opetusta ja valistusta sekä alan kansainvälistä yhteistyötä.

Kokoelmat ja aineistot ovat biodiversiteettitiedon tietopankki (osa lajitietokeskusta), joka palvelee laajasti yhteiskunnan tiedontarpeita. Museoiden kokoelmat ovat olennaisen tärkeitä mm. arvioitaessa lajien levinneisyyttä ja uhanalaisuutta.

Kasvitieteellisen puutarhan kokoelmilla on keskeinen rooli geenivarojen säilyttämisessä ja ex situ –suojelun kehittämisessä. Yksikkö on osa pitkäaikaisen tutkimuksen kansallista ja kansainvälistä infrastruktuuria (LTER).

Sinua voisi kiinnostaa myös