Oulun yliopiston eläinmuseo

Eläinmuseo on osa biodiversiteettiyksikköä, jonka perustehtävinä on hoitaa, säilyttää ja kartuttaa yliopiston tieteellisiä eläin- ja opintokokoelmia.

Museolla on sijaintinsa ja toiminta-alueensa mukaisesti keskeisenä painopisteenä pohjoisuus. 

Museo harjoittaa korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta mm. eläinten taksonomian ja systematiikan sekä eliömaantieteen alalta. Tutkimusaloina ovat myös evoluutiobiologia, luonnonsuojelubiologia ja uhanalaisiin lajeihin liittyvät kysymykset.

Eläinmuseon tutkimuskokoelmat ja työskentelytilat sijaitsevat kasvitieteellisen puutarhan ja kasvimuseon yhteydessä, Linnanmaan yliopistoalueen pohjoislaidalla, lähellä Kuivasjärveä. Käyntiosoite on Kaitoväylä 5.

 

 

   

Luonnosta löytyneet kuolleet eläimet

Jos löydät kuolleen luonnonvaraisen eläimen, voit tuoda eläimen suoraan eläinmuseolle tai lähettää sen museolle matkahuollon kautta. Liitä mukaan mahdollisimman tarkka tieto löytöajasta ja –paikasta sekä löytäjän yhteystiedot. Museolla ei ole mahdollisuutta noutaa kuolleita eläimiä.

Ota yhteyttä museon henkilökuntaan ennen eläimen lähettämistä.

Museo tekee yhteistyötä Ruokaviraston kanssa kuolinsyytutkimuksissa.

Huom! Kuolleena löydettyä rauhoitettua eläintä ei saa ottaa itselleen ilman Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lupaa riippumatta eläimen kuolinsyystä.

 

Historiaa

Oulun yliopiston eläinmuseo ja sen tarkoitus sekä tehtävät ovat peräisin jo vuodelta 1925, jolloin oululaiset luonnonharrastajat olivat perustamassa Ouluun yhdistystä päätarkoituksena saada aikaan luonnontieteellinen museo. Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen (OLY) museo oli jo v. 1932 omissa tiloissaan ja sen kokoelmat käsittivät yli 400 eläintä. Nämä kuitenkin tuhoutuivat talvisodan pommituksissa.

OLY:n uudelleen muodostetut kokoelmat (yli 600 selkärankaista ja 15 000 selkärangatonta eläintä) lahjoitettiin Oulun yliopistolle v. 1960. Kokoelma toimi tuolloin Ainolan kirjastorakennuksen ylimmässä kerroksessa. Vuonna 1961 museo sai omat tilat eläintieteen laitoksen yhteydestä Oulun NMKY:n rakennuksesta. Vuonna 1972 eläinmuseo muutti Åströmin entiseen nahkatehtaaseen ja toimi siellä siihen asti, kunnes siirtyi Linnanmaalle v. 1984. Linnanmaalle muuton jälkeen näyttelyä laajennettiin rakentamalla dioraamat, jotka toteutti konservaattori Heikki Kangasperko vuosina 1984 - 93. Myöhempinä vuosina näyttelyä täydensi mm. konservaattori Atte Lahtela.

Eläinmuseon näyttely suljettiin 1.12.2017.

Eino Erkinaro: Oulun eläinmuseon historia. 1986. Syntaksis Ry:n 25-vuotisjuhlajulkaisu (pdf).

Yli 200 vuotta eläinmuseotoimintaa Oulussa (Oulu 400 posteri) (pdf).