Historiaa

Kasvimuseo perustettiin vuonna 1961 Oulun yliopiston kasvitieteen laitoksen yhteyteen. Kokoelmien perustan muodosti Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen lahjoittama kasvikokoelma. Yhdistyksen kokoelmia hoiti pitkään tohtori Paavo S. Jokela. Kasvimuseon kokoelmat olivat aluksi sijoitettuna Paavo S. Jokelan kotoa vuokrattuun huoneeseen. Sieltä ne siirrettiin 1961 opettajainvalmistuslaitoksen harjoituskoulun tiloihin Kasarmintielle. Vuodesta 1963 lähtien kasvimuseo toimi Oulu osakeyhtiöltä kasvitieteen laitokselle vuokratussa konttorirakennuksessa osoitteessa Torikatu 15. Kasvitieteen laitos muutti Kontinkankaan väliaikaisparakkeihin vuonna 1974, ja kasvimuseon kokoelmat sijoitettiin lähellä sijaitsevan Proteesipajan tiloihin (Kajaanintie 42). Vuonna 1983 kasvimuseo muutti Linnanmaalle sille remontoituihin tiloihin kemian laitokselle. Nykyisiin tiloihin muutettiin vuonna 2003. Kasvimuseon ensimmäinen museonhoitaja Tauno Ulvinen toimi virassaan vuodesta 1961 vuoteen 1993. Hänen jäätyään eläkkeelle tehtävää hoiti Esteri Ohenoja, joka oli jo vuodesta 1970 lähtien toiminut kasvimuseon amanuenssina. Hänen jälkeensä yli-intendenttinä (ent. museonhoitaja) toimi Henry Väre vuosina 1997–1999. Martti Ohenoja hoiti museoavustajan tehtävää 1974–1998.

Piirros Pentti Koivisto, Suomalaisen klubin kokoelmat

Viimeksi päivitetty: 27.10.2020