Julkaisuja

Julkaisuja


Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.) 1998: Retkeilykasvio, 4. uudistettu painos, 656 s. Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseo. Helsinki.


Söderström, L. (toim.), Abolina, A., Blom, H., Damsholt, K., Fagerstén, R., Flatberg, K.I., Frisvoll, A.A., Haapasaari, M. Hedenäs, L. Heegaard, E., Ingerpuu, N., Jóhannsson, B., Jukoniene, I., Kannukene, L., Koponen, T., Leis, M., Lewinsky-Haapasaari, J., Prestö, T., Thingsgaard, K., Ulvinen, T., Vellak, K., Virtanen, R. & Weibull, H. 1996: Preliminary distribution maps of bryophytes in northwestern Europe. Vol. 2. Musci (A-I). Mossornas Vänner (Trondheim). 72 s.


Söderström, L. (toim.), Abolina, A., Blom, H., Damsholt, K., Enroth, J., Fagerstén, R., Flatberg, K.I., Frisvoll, A.A., Haapasaari, M. ,Hedenäs, L. Heegaard, E., Huttunen, S., Ingerpuu, N., Jóhannsson, B., Jonsson, B.-G., Jukoniene, I., Juslén, A., Kannukene, L., Koponen, T., Leis, M., Lewinsky-Haapasaari, J., Löe, G., Piippo, S., Prestö, T., Thingsgaard, K., Ulvinen, T., Vellak, K., Virtanen, R., Virtanen, V., Wahlberg, H. & Weibull, H. 1998: Preliminary distribution maps of bryophytes in northwestern Europe. Vol. 3. Musci (J-Z). Mossornas Vänner (Trondheim). 69 s.


Söderström, L., Hassel, K. & Weibull, H. (toim.), Abolina, A., Blom, H., Damsholt, K., Fagerstén, R., Flatberg, K.I., Frisvoll, A.A., Haapasaari, M., Hallingbäck, T., Hedenäs, L. Heegaard, E., Huttunen, S., Ingerpuu, N., Isoviita, P., Jóhannsson, B., Jukoniene, I., Koponen, T., M., Lewinsky-Haapasaari, J., Ohenoja, M., Ökland, R.H., Piippo, S., Prestö, T., Syrjänen, K., Thingsgaard, K., Ulvinen, T., Vellak, K., Virtanen, R. 2002: Preliminary distribution maps of bryophytes in northwestern Europe. Vol. 1. Hepaticae and Anthocerotae (2nd ed). Mossornas Vänner (Trondheim). 55 s.


Ulvinen, T., Syrjänen, K. & Anttila, S. (toim.) (2002) Suomen sammalet – levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Suomen ympäristö 560.


Väre, H., Ulvinen, T. Vilpa, E. & Kalleinen, L. 2005. Oulun kasvit Piimäperältä Pilpasuolle. Norrlinia 11. 512 s.


 


Muiden tutkimusryhmien julkaisuja, joissa on hyödynnetty OULUn kokoelmia


Atlas Florae Europae 1972-2005 (13 volyymia) http://www.fmnh.helsinki.fi/english/botany/afe/


Flora Nordica http://www.floranordica.org/


Huttunen, S., Lappalainen, N.M., Turunen, J. (2005) UV-absorbing compounds in subarctic herbarium bryophytes. Environmental Pollution 133: 303-314.


Kauhanen, H. 2005. Mallan ja Saanan uhanalaiset putkilokasvit. Teoksessa: Jokinen, M. (toim.). Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 941. pp. 99-138.


Mossberg, B. & Stenberg, L. (2005) Suuri Pohjolan kasvio, Tammi. 928 s.


Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. 2006-2008. Bladmossor: 2 volymer. ArtDatabanken, SLU,Uppsala.


Otero S., Núñez-Oliveraa E., Martínez-Abaigara J., Tomása R. & Huttunen S. (2009) Retrospective bioindication of stratospheric ozone and ultraviolet radiation using hydroxycinnamic acid derivatives of herbarium samples of an aquatic liverwort. Environmental Pollution, 157, 8-9, 2335-2344.


Szövényi, P., Hock, Z., Urmi, E. & Schneller, J. J. (2006) Contrasting phylogeographic patterns in Sphagnum fimbriatum and Sphagnum squarrosum (Bryophyta, Sphagnopsida) in Europe. New Phytologist 172, 784-794.


Szövényi, P., Hock, Z., Schneller, J.J. & Tóth, Z.(2007) Multilocus dataset reveals demographic histories of two peat mosses in Europe. BMC Evolutionary Biology 2007, 7:144

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017