Tunturikasvit

Fennoskandian tunturikasviosastossa kasvaa satoja puurajan yläpuolella kasvavia tunturilajeja Skandien (Köli-vuoristo) pohjoisosista.

Karuun ilmastoon ja maaperään sopeutuneet matalakasvuiset varpu-, sammal- ja jäkälälajit sekä tunturipurojen varsilla esiintyvät lajit tuovat tunnelmaa lapin tuntureilta.

… sinirikko (Saxifraga oppositifolia), uuvana (Diapensia lapponica), lapinkuusio (Pedicularis lapponica), punakko (Bartsia alpina), lapinvuokko (Dryas octopetala), kurjenkanerva (Phyllodoce caerulea)