Osallistava, tutkimuslähtöinen ja elämyksellinen oppiminen: kestävään elämäntapaan perus- ja lukio-opetuksessa

Projektin kuvaus

Projektin tarkoituksena on

  • mahdollistaa ja lisätä Oulun alueen koulujen ja Oulun yliopiston, erityisesti Kasvitieteellisen puutarhan ja Ekologian ja genetiikan yksikön, välistä yhteistoimintaa sekä
  • pyrkiä kouluissa osallistavan yhteistyön kulttuuriin suunnittelemalla kestävän kehityksen teemaan liittyvä lukiokurssi sekä opettajien täydennyskoulutusta, joissa keskeistä on ratkaisukeskeisyys ja vaikuttavuus.

Projektissa suunnitellaan ja testataan erilaisia käytäntöjä ja sisältöjä uusien perus- ja lukioasteen opetussuunnitelmien hengessä. Projektin perustana ovat osallisuus, tutkimuslähtöisyys sekä toiminnallinen ja elämyksellinen oppiminen. Lisäksi avainsanoja ovat ekososiaalinen sivistys, kestävä kehitys, Agenda 2030 -ohjelma, laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, monialaisuus, oppiaineiden välinen integraatio sekä ulos luokkahuoneesta -ajattelu. Sekä lukiokurssissa että opettajien täydennyskoulutuksessa korostuu myös koulujen yhteistyö yritysten, järjestöjen ja korkeakoulujen kanssa.

Huom! Tutustu uudenlaiseen kestävyystieteen lukiokurssiin tästä! Suunnittelija Paula Ratava työskenteli projektissa loppuvuoden 2018- alkuvuoden 2019 ja vastasi muunmuassa tämän kestävyystieteen teemakurssin suunnittelusta.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Työryhmän jäsenet:

Anna Maria Pirttilä, Ekologian ja genetiikan yksikkö, Oulun yliopisto

Jussi Tomberg, Oulun kaupunki sivistys- ja kulttuuripalvelut

Eerika Virranmäki, Maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Yhteistyötahoja:

Anne Pellikka (Kasvatustiede, Oulun yliopisto), Oulun koulut, Luontokoulu, Opetushallitus, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun nuorten edustajisto, Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, OuLUMA, Biologian didaktiikan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimusryhmän (HY) ja WWF:n ympäristökasvattajien Opiskelijat opettajina -hanke

 

Tutkimusryhmä