Yleiskuvaus

Kasvimuseon perustehtävinä on ylläpitää ja kartuttaa yliopiston tieteellisiä kasvi- ja sienikokoelmia sekä opintokokoelmia. Tieteelliset kokoelmat käsittävät noin 0.5 miljoonaa näytettä. Ne koostuvat pääasiassa kuivatuista, määritetyistä ja dokumentoiduista herbaarionäytteistä. Kokoelmat ovat vapaasti tutkijoiden käytettävissä, ja niitä lainataan tutkijoiden käyttöön eri puolille maailmaa.

Kokoelmat, arkistot ja aineistojen tallennus- ja jakojärjestelmät palvelevat paitsi tutkimusta ja opetusta myös yhteiskunnan tietotarpeita, kuten kaavoitusta, luonnonsuojelua ja ympäristön tilan seurantaa ja tutkimusta (LifeWatch ja FinLTSER).

Kokoelmissa on n. 10 000 näytetietoa uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista. Museon kokoelmat ovat lajien DNA-tunnisteiden kehittämisessä olennainen voimavara. Museo on viimeaikoina edistänyt kokoelmien digitointia ja muuta historiallisen monimuotoisuustiedon tallennusta ja käyttöä tutkimuksessa.

Kasvimuseo vastaa lajitiedoista suuresta osaa Pohjois-Suomea ja toimii alansa asiantuntijana. Museon toiminta on koordinoitua Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.

Viimeksi päivitetty: 15.1.2013