Opetus

Kasvimuseon henkilökunta osaltaan vastaa biologian koulutusohjelman opetuksesta. Vastuuopintojaksoja ovat mm. taksonomian ja –systematiikan erikoiskurssit ja tunturiekologia. Kasvikokoelmat ja kasvien syventävät lajintuntemustentit otetaan vastaan kasvimuseolla (intendentti). Kasvimuseon henkilökunta ohjaa opinnäytetöitä (LuK ja pro gradu). Pro gradu –tutkielmia on mahdollista tehdä liittyen tutkimushankkeisiin. Museo voi myös tarjota projektityötä.

Opiskele kasveja virtuaalisesti

Pinkka / Lajintuntemuksen oppimisympäristö (Helsingin yliopisto)

Luontoportti / kasvit

Den virtuella floran

Lajio

 

Viimeksi päivitetty: 11.3.2019