Tutkimus

Johtaja Jouni Aspin tutkimuskohteena on muun muassa suurpetojen populaatiogenetiikka.

Yli-intendentti Marko Mutanen toimii koordinaattorina Finnish barcode of life (FinBOL) –hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodit Suomen eliölajistolle. FinBOL on osa kansainvälistä International Barcode of Life (iBOL) -hanketta, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodikirjasto koko maailman eliölajistolle.

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.8.2016