Eläinmuseo

 

Eläinmuseo on osa biodiversiteettiyksikköä, jonka perustehtävinä on hoitaa, säilyttää ja kartuttaa yliopiston tieteellisiä eläinkokoelmia ja opintokokoelmia.

Museolla on sijaintinsa ja toiminta-alueensa mukaisesti keskeisenä ohjenuoranaan pohjoisuus. 

Museo harjoittaa korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta mm. eläinten taksonomian ja systematiikan sekä eliömaantieteen alalta. Tutkimusaloina ovat myös evoluutiobiologia, luonnonsuojelubiologia ja uhanalaisiin lajeihin liittyvät kysymykset.

Museo tarjoaa maksullisena palveluna luonnontieteellisen alan konservointia.

Museo ottaa mielellään vastaan luonnosta kuolleina löytyneitä eläimiä sekä havaintoja erilaisista luontoon ja eläimiin liittyvistä asioista.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 14.12.2018