Prosessitekniikka

Uudet teknologiset ratkaisut auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistävät hyvinvointia ja kestävää kehitystä muuttamalla ihmisten tapaa tehdä työtä sekä parantamalla resurssitehokkuutta.

Useilla teollisuudenaloilla hyödynnettävä prosessitekniikka on yksi keskeisistä hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävistä tekniikan aloista.

Tutustu prosessitekniikkaan alana

Opiskele prosessitekniikkaa Oulussa

  • Koulutuksessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kemiantekniikka, automaatiotekniikka ja ympäristön hyvinvointi.
  • Laadukas opetus, joka sisältää runsaasti laboratorioharjoittelua ja yritysyhteistyötä.
  • Pääset suunnittelemaan ja kehittämään puhtaampaa teollisuutta ja kestävämpää yhteiskuntaa.
  • Koulutus takaa sinulle laajat urakehitysmahdollisuudet ja korkean palkkatason.
  • Opiskeluyhteisö on voimavarasi opiskelun ajan sekä toimii verkostonasi myös valmistumisen jälkeen.

Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

80

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023
Yliopistojen avoimen väylän haku 15.-30.3.2023

Avoimen väylä

15 aloituspaikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja hyvinvointiin liittyviin haasteisiin

Automaatioteknologian kehittäminen ja automaatioasteen nosto parantavat resurssitehokkuutta vähentämällä luonnonvarojen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Se edistää terveyttä ja hyvinvointia mahdollistamalla turvallisten tuotteiden valmistamisen sekä ympäristön kehittämisen puhtaammaksi ja laadukkaammaksi. Kehittyneet toimintatavat parantavat elämänlaatua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Prosessitekniikan opinnoista on hyötyä Suomen suurimmilla teollisuudenaloilla eli metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa. Prosessitekniikan aineopinnoissa pääset opiskelemaan termodynamiikkaa, aineen-, liikkeen- ja lämmönsiirtoilmiöitä sekä mekaanisia, kemiallisia ja fysikaalisia yksikköprosesseja. Opintosuunnaksi voit valita automaatiotekniikan, biotuotetekniikan, kemiantekniikan tai prosessimetallurgian. 

5000 €

mediaanipalkka

87 %

työllistynyt yritykseen

Runsaasti valinnanvapautta opinnoissa ja urapoluissa

Prosessitekniikan kandidaattivaiheessa saat erinomaisen yleisen osaamisperustan teknistieteellisten ongelmien ratkaisemiselle. DI-vaiheessa voit erikoistua erilaisille tekniikan aloille, esimerkiksi rikastustekniikkaan kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelmassa

Koulutus takaa sinulle loistavat urakehitysmahdollisuudet. Prosessitekniikan diplomi-insinöörinä voit soveltaa taitojasi eri teollisuudenaloilla, joten osaamisellesi on kysyntää Suomessa ja ulkomailla.

Opit ratkaisemaan ammattitaidollasi muun muassa fossiilisten raaka-aineiden käyttöön sekä uusiutuviin raaka-aineisiin liittyviä haasteita. Todennäköisimmin sijoitut teollisuuteen asiantuntija-, kehitys-, suunnittelu- tai johtotehtäviin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • automaatioinsinööri
  • tuotannonsuunnittelija
  • prosessisuunnittelija
  • käyttöpäällikkö
  • tuotekehitysinsinööri.

Tutustu prosessitekniikan opintosisältöihin

Löydät prosessitekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi prosessi-tekniikkaa Oulussa?

Oulussa kehitetään uusia innovatiivisia teknologioita, jotka edistävät hyvinvointia ja kestävää kehitystä sekä hillitsevät ilmastonmuutosta.

Saat opinnoistasi erinomaiset valmiudet teknistieteellisten ongelmien ratkaisemiseen sekä laajat erikoistumis-mahdollisuudet erilaisille tekniikan aloille.

Remote video URL

Tarvitsetko apua alan valintaan?