Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennettu ympäristö tarvitsee kehittyäkseen huippuosaamista. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin työnkuvaan kuuluu rakennetun ympäristön eri osien suunnittelu. Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos vaikuttavat kaikkiin osa-alueisiin: materiaalivalintoihin, suunnitteluun ja elinkaarianalyyseihin.

Oulun yliopistossa voit erikoistua myös rakennusterveyteen.

Tutustu alaan

Opiskele rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Oulussa

 • Työllistyt erinomaisesti ja pääset alan töihin jo ensimmäisenä opiskeluvuotenasi.
 • Oululainen rakennustekniikan diplomi-insinööriosaaminen on maailmanlaajuisesti tunnettua. Voit valmistua vaativien taitorakenteiden suunnittelijaksi.
 • Rakennusala on ilmastonmuutoksen hillitsemisen keskiössä, ja voit hankkimallasi suunnitteluosaamisella vaikuttaa kestävään kehitykseen.
 • Opit uudenlaisista hiilineutraaleista rakennusmateriaaleista ja -tavoista sekä nykyaikaisista tietoteknisistä ratkaisuista.
 • Uutena suuntautumisvaihtoehtona on rakennusterveys, jota voi opiskella ainoastaan Oulun yliopistossa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

54

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

10 aloituspaikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Erittäin monipuolinen tekniikan ala

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan asiantuntijana opit uudenlaisista rakennusmateriaaleista ja tavoista sekä rakentamisen teollistumisesta. Tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuo alalle koko ajan lisää positiivisia haasteita.

Valmistuttuasi työnkuvaasi voi kuulua esimerkiksi rakennetun ympäristön, kuten rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien sekä teiden, väylien, vesihuollon verkostojen ja muun infrastruktuurin rakenteellinen ja taloudellinen suunnittelu. Ala kehittyy nopeasti, joten tarvetta on myös tutkimuksen ja tuotekehityksen osaajille.

Tutkinto-ohjelmassa voit valita opintosuunnaksesi rakennesuunnittelun, yhdyskuntatekniikan tai rakennusterveyden.

5 300 €

mediaanipalkka

0 %

työttömänä

Rakenteet, rakennettu ympäristö ja rakennusterveys

Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian asiantuntijana kasvat erikoisosaajaksi teräs-, puu- ja betonirakentamisen suunnittelussa.

Oulusta valmistuneet rakennesuunnittelun diplomi-insinöörit ovat tunnettuja suurien siltojen, hallien ja muiden rakennusten suunnittelijoina.

Yhdyskuntatekniikan asiantuntijana sinulla on erinomaiset valmiudet yhdyskuntien perustana olevien rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja korjaamisen niin, että kaikessa huomioidaan kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen vaatimukset. Voit toimia vaativissa tietekniikkaan, liikennetekniikkaan tai pohjarakentamiseen liittyvissä asiantuntija-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä.

Rakennusterveyden asiantuntijana ymmärrät hyvän sisäilman edellytykset, fysikaaliset olosuhteet ja terveysvaikutukset sekä rakennusterveyteen liittyvän lainsäädännön ja määräykset. Saat valmiudet toimia sisäympäristön laadun ja kosteuden hallintaan liittyvissä asiantuntija-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä.

Voit myös suuntautua kaivostekniikkaan, jolloin siirryt diplomi-insinöörivaiheessa kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelmaan.

Töitä julkisella ja yksityisellä sektorilla

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan asiantuntijana voit toimia erilaisissa rakennusalan asiantuntija-, kehittämis-, viranomais- ja johtotehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla.

Tyypillisiä työnantajia ovat infra- ja rakennusalan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot.

Ammattinimikkeesi voi olla valmistuttuasi esimerkiksi:

 • sillansuunnittelija
 • rakennusinsinööri
 • geotekninen suunnittelija
 • tuotantoinsinööri
 • ylitarkastaja
 • projektipäällikkö
 • tietomallikoordinaattori.

Tutustu rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintosisältöihin

Löydät rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi rakennus-tekniikkaa Oulussa?

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ammattilaisena pääset kehittämään innovatiivisia rakennus- ja infrastruktuuriratkaisuja, jotka auttavat sopeutumaan globaaleihin muutoksiin. Osaava henkilökunta, rento pohjoisen ilmapiiri ja alan harjoittelu- ja työpaikat ovat myös vahvuuksiamme.