Tietotekniikka

Digitalisaatio ja tekoäly muuttavat maailmaa, ja tietotekniikan opiskelijoille tarjotaan uusinta tietoa ja parhaita työelämävalmiuksia nopeasti muuttuvalta alalta.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa saat vahvan perustan digitalisaatiossa keskeisten tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallitset alan keskeiset käsitteet, menetelmät ja teknologiat.
Computer Science and Engineering student wearing virtual reality glasses.

Tutustu tietotekniikkaan alana

Opiskele tietotekniikkaa Oulussa

 • Opit tietotekniikan keskeiset menetelmät ja teknologiat ja osaat soveltaa niitä alan työtehtävissä luovalla ja kriittisellä tavalla.
 • Voit erikoistua kyberturvallisuuteen, soveltavaan tietotekniikkaan, tekoälyyn tai tietokonetekniikkaan.
 • Opintosi ovat vahvan teoriapohjan lisäksi käytännönläheisiä ja opit suunnittelemaan tehokkaita algoritmeja ja laitteita.
 • Työllistyt hyvin jo opintojen aikana.
 • Hyödyt kansainvälisestä opiskeluympäristöstä, joka tarjoaa erinomaisen perustan työelämään.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

100

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

20 aloituspaikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Mielenkiintoisia opintosuuntia

5 300 €

mediaanipalkka

4

suuntautumisvaihtoehtoa

Kandidaattivaiheen kolmannella vuosikurssilla voit erikoistua tekoälyyn, soveltavaan tietotekniikkaan, tietokonetekniikkaan tai kyberturvallisuuteen.

Tekoälyn opintosuunnan kautta voit syventyä tekoälyn ja data-analyysin viimeisimpiin menetelmiin sekä niiden hyödyntämiseen käytännön sovelluksissa.

Soveltavan tietotekniikan opinnoissa perehdyt erilaisten tietoteknisten laitteiden ja järjestelmien sovelluskehitykseen.

Tietokonetekniikan opintosuunnassa opit kehittämään laskennallisesti tehokkaita ratkaisuja ja ohjelmistoja sulautettuihin järjestelmiin, esineiden internetiin ja signaalinkäsittelyyn.

Kyberturvallisuuteen erikoistuva osaa suunnitella, kehittää, testata ja arvioida kyberturvallisia järjestelmiä, ohjelmistoja tai laitteita jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

Voit myös hakea autonomisten ja kestävien järjestelmien maisteriohjelmaan tai liiketoiminta-analytiikan maisteriohjelmaan.

Huippuammattilaisten tuki

Koulutuksestasi vastaa joukko ammattilaisia, jotka edustavat muun muassa tekoälyn, konenäön, lääketieteen tekniikan, ihmiskeskeisen tietotekniikan, tietoturvan, robotiikan ja esineiden internetin tutkimuksen kansainvälistä huippua. Nämä tutkimusalueet ovat vahvasti esillä myös opinnoissasi. Hyödyt kansainvälisestä opiskeluympäristöstä, joka tarjoaa erinomaisen perustan työelämään.

Läheiset yhteydet elinkeinoelämään

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman henkilöstö tekee läheistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, minkä ansiosta työelämän tarpeet tulevat hyvin esille opinnoissa ja ulottuvillasi on runsaasti uramahdollisuuksia. Voit lisäksi perehtyä digitaaliseen valmistukseen Fab Labissa, joka tarjoaa monipuolisen infrastruktuurin erilaisten prototyyppien ja pienoismallien rakentamiseen muun muassa 3D-tulostuksella.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneena diplomi-insinöörinä työskentelet todennäköisesti ICT-alan yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten tai julkishallinnon palveluksessa. Työsi voi liittyä esimerkiksi tutkimukseen, tuotekehitykseen, teolliseen tuotantoon tai vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Toimenkuvaan kuuluu olennaisesti erilaisten teknisten ongelmien ratkaiseminen ja uusien teknologioiden kehittäminen.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • ohjelmistosuunnittelija
 • data-analyytikko
 • suunnitteluinsinööri
 • järjestelmäasiantuntija
 • tekninen asiantuntija
 • projektipäällikkö
 • teknologiajohtaja
 • yrittäjä.

Tutustu tietotekniikan opintosisältöihin

Löydät tietotekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Pysy ajan hermolla teknologisessa kehityksessä

Tekoäly ja digitalisaatio kehittyvät nopeasti ja haluamme tarjota uusinta tietoa nopeasti kehittyvältä alalta. Tietotekniikan opiskelijana opit kehittämään tulevaisuuden teknologioita, jotka edistävät hyvinvointia, kestävää kehitystä ja tekevät elämästämme parempaa.