Tuotantotalous

Tuotantotalous pyrkii lisäämään tuottavuutta, laatua ja työhyvinvointia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Monitieteisessä tutkinto-ohjelmassa opit analysoimaan monimutkaisia ilmiöitä ja kehittämään luovia ja kestäviä ratkaisuja organisaatioiden ja arvoverkostojen ongelmiin.

Tutustu tuotantotalouteen alana

Opiskele tuotantotaloutta Oulussa

 • Poikkitieteellinen tutkinto-ohjelma, jossa yhdistyvät tekniikka, kauppatieteet ja ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä.
 • Erinomaiset uramahdollisuudet ja työelämävalmiudet opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta.
 • Olet osa tiivistä, kansainvälistä opiskeluyhteisöä, joka tukee sinua opinnoissasi ja jossa on hyvä me-henki.
 • Laadukas opetus ja monipuoliset kurssitoteutukset asiantuntevien opettajien ohjauksessa.
 • Voit suunnata opintosi haluamallasi tavalla. Vaihtoehdoistasi projektijohtaminen ja tuotehallinta ovat ainutlaatuisia.

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

45

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Monipuolinen, laadukas ja käytännönläheinen opintokokonaisuus

Kansainvälisesti akkreditoidussa tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa opit etsimään asioiden välisiä yhteyksiä ja analysoimaan laajoja kokonaisuuksia tuotantotaloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi jatkuvasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa.

Pääset opiskelemaan myös kauppatieteitä, kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja, sekä sivuaineopintoja, joita voit valita kaikilta tekniikan aloilta. DI-vaiheessa erikoistut joko tuotannon ja toimitusverkostojen johtamisen, tuotehallinnan tai projektijohtamisen ammattilaiseksi. Voit täydentää osaamistasi organisaation ja osaamisen johtamisella, prosessinkehityksellä ja analytiikalla tai monialaisella tuotekehityksellä.

Opiskeluilmapiiri on kansainvälinen sekä kotimaassa että monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa. Pääset tekemään tiivistä yhteistyötä teollisuuden ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa ja edistämään oppimistasi vierailijaluentojen sekä harjoitustöiden kautta. Samalla saat käytännön kokemusta ja kontakteja työnantajiin jo opiskeluaikanasi.

5 500 €

mediaanipalkka

3

opintosuuntaa

Laaja-alaisia ja monipuolisia urapolkuja

Opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta uramahdollisuutesi ja työelämävalmiutesi ovat erinomaiset. Työllistyt teknistaloudellisiin kehitys- ja johtotehtäviin, jotka liittyvät tuotantoon, tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, projekteihin ja henkilöstöön.

Tuotantotalouden osaajana sinulla on tiedot ja taidot työskennellä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa tuottavuutta, laadukkuutta ja työhyvinvointia parantaen.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • kehitysjohtaja
 • laatupäällikkö
 • projektipäällikkö
 • tuotantopäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • turvallisuuspäällikkö.

Tutustu tuotantotalouden opintosisältöihin

Löydät tuotantotalouden tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Osaamisesi edistää kestävää kehitystä

Opit ratkaisemaan organisaatioiden tuotantotaloudellisia ongelmia ja esittämään perusteltuja kehitysehdotuksia laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi - kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.