Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimuksen asiantuntijana ymmärrät ihmisten käyttäytymistä ja sen synnyttämiä käytäntöjä informaatio- ja viestintäteknologioiden parissa, kun tietoa tai muuta kulttuurista sisältöä täytyy tuottaa, hallita, hakea tai jakaa.

Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

5

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu alaan

Opiskele informaatiotutkimusta Oulussa

 • Saat valmiudet informaatioalan asiantuntijatehtäviin kirjastoissa, yrityksissä ja muissa tietoperustaisissa organisaatioissa.
 • Voit valita sivuaineita monitieteisen Oulun yliopiston laajasta koulutustarjonnasta.
 • Opintoja tukee työelämään valmentava harjoittelu ja pääset halutessasi kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Monipuolinen viestintätiede

Informaatiotutkimuksen asiantuntijana saat ammatillista ja tutkimuksellista näkökulmaa tietoon liittyviin ilmiöihin, kuten ihmisten valmiuksiin arvioida tietoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Opinnot valmistavat sinut monipuoliseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön sekä tutkimus- ja asiantuntijatyön osaajaksi.

Opinnoissasi perehdyt:

 • ihmisten ja yhteisöjen tapoihin hankkia, arvioida, järjestää, jakaa ja tuottaa tietoa erilaisilla informaatio- ja viestintäteknologioilla.
 • informaatioalan lainsäädäntöön ja etiikkaan sekä tutkimusmenetelmiin. 

Lisäksi opit tiedon vaikuttavuudesta ja lukutaidoista erilaisissa yhteyksissä, esimerkiksi terveys- ja ilmastokysymyksissä.

Kirjastoissa paljon kysyntää alan asiantuntijoille

Informaatiotutkimuksen ammattilaisille on kysyntää monissa organisaatioissa kuten kirjastoissa, yrityksissä, arkistoissa, museoissa ja järjestöissä. Kirjastolaki edellyttää, että yleisessä kirjastossa on riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta henkilöstöä.

Tiedeviestinnästä tukea opintoihin

Valitsemalla sivuaineita mielenkiintosi mukaan voit lujittaa ammattitaitoasi haluamaasi suuntaan. Esimerkiksi viestintäalan osaamistasi voit vahvistaa valitsemalla sivuaineeksi Suomessa ainutlaatuisen tiedeviestinnän maisteriohjelman tarjoamia opintoja.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • tietoasiantuntija
 • suunnittelija
 • informaatikko
 • pedagoginen informaatikko
 • tietopalvelupäällikkö
 • kirjastonhoitaja tai -johtaja
 • Information Specialist
 • Information Manager.

Tutustu informaatiotutkimuksen opintosisältöihin

Löydät informaatiotutkimuksen maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.