Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimuksen asiantuntijana ymmärrät ihmisten käyttäytymistä ja sen synnyttämiä käytäntöjä informaatio- ja viestintäteknologioiden parissa, kun tietoa tai muuta kulttuurista sisältöä täytyy tuottaa, hallita, hakea tai jakaa.

Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

5

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele informaatiotutkimusta Oulussa

 • Tiedon kriittinen arviointi ja informaation roolin yhteiskunnallinen ymmärtäminen ovat nykymaailmassa tärkeitä.
 • Ainoa paikka opiskella viestintätieteisiin kuuluvaa informaatiotutkimusta Pohjois-Suomessa.
 • Saat kirjastoalalla vaadittavaa keskeistä osaamista.
 • Jos tähtäät viestintätehtäviin, voit hankkia tarvittavat taidot tiedeviestinnän maisteriopinnoilla.
 • Voit valita sivuaineesi vapaasti, joko omasta tiedekunnasta tai muilta aloilta, esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen tai kauppatieteet.

Monipuolinen viestintätiede

Informaatiotutkimuksen asiantuntijana saat ammatillista ja tutkimuksellista näkökulmaa tietoon liittyviin ilmiöihin, kuten ihmisten valmiuksiin arvioida tietoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Opinnot valmistavat sinut monipuoliseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön sekä tutkimus- ja asiantuntijatyön osaajaksi.

Opinnoissasi perehdyt:

 • ihmisten ja yhteisöjen tapoihin hankkia, arvioida, järjestää, jakaa ja tuottaa tietoa erilaisilla informaatio- ja viestintäteknologioilla.
 • informaatioalan lainsäädäntöön ja etiikkaan sekä tutkimusmenetelmiin.

Lisäksi opit tiedon vaikuttavuudesta ja lukutaidoista erilaisissa yhteyksissä, esimerkiksi terveys- ja ilmastokysymyksissä.

Kirjastoissa paljon kysyntää alan asiantuntijoille

Informaatiotutkimuksen ammattilaisille on kysyntää monissa organisaatioissa kuten kirjastoissa, yrityksissä, arkistoissa, museoissa ja järjestöissä. Kirjastolaki edellyttää, että yleisessä kirjastossa on riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta henkilöstöä.

Tiedeviestinnästä tukea opintoihin

Valitsemalla sivuaineita mielenkiintosi mukaan voit lujittaa ammattitaitoasi haluamaasi suuntaan. Esimerkiksi viestintäalan osaamistasi voit vahvistaa valitsemalla sivuaineeksi Suomessa ainutlaatuisen tiedeviestinnän maisteriohjelman tarjoamia opintoja.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • tietoasiantuntija
 • suunnittelija
 • informaatikko
 • pedagoginen informaatikko
 • tietopalvelupäällikkö
 • kirjastonhoitaja tai -johtaja
 • Information Specialist
 • Information Manager.

Tutustu informaatiotutkimuksen opintosisältöihin

Löydät informaatiotutkimuksen maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.