Tuotantotalous

Monitieteisessä, akkreditoidussa tuotantotalouden maisteriohjelmassa opit analysoimaan monimutkaisia ilmiöitä ja kehittämään luovia ja kestäviä ratkaisuja organisaatioiden ja arvoverkostojen ongelmiin. Tuotantotalouden keskiössä ovat tuottavuus, laatu ja työhyvinvointi.

Tuotantotalouden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

15

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele tuotantotaloutta Oulussa

 • Valmistut diplomi-insinööriksi, jolla on poikkitieteellistä osaamista ja ymmärrystä tekniikasta, kauppatieteistä ja ihmisen käyttäytymisestä.
 • Erinomaiset uramahdollisuudet ja työelämävalmiudet opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta.
 • Olet osa tiivistä, kansainvälistä opiskeluyhteisöä, joka tukee sinua opinnoissasi ja jossa on hyvä me-henki.
 • Laadukas opetus ja monipuoliset kurssitoteutukset asiantuntevien opettajien ohjauksessa.
 • Voit suunnata opintosi haluamallasi tavalla. Vaihtoehdoistasi projektijohtaminen ja tuotehallinta ovat ainutlaatuisia.

Kansainvälisesti akkreditoitu koulutus

Kaksi laatuleimaa omaavassa tuotantotalouden maisteriohjelmassa opit etsimään asioiden välisiä yhteyksiä ja analysoimaan laajoja kokonaisuuksia tuotantotaloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi jatkuvasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa.

Erikoistut joko tuotannon ja toimitusverkostojen johtamisen, tuotehallinnan tai projektijohtamisen ammattilaiseksi. Voit täydentää osaamistasi organisaation ja osaamisen johtamisella, prosessinkehityksellä ja analytiikalla tai monialaisella tuotekehityksellä.

Opiskeluilmapiiri on kansainvälinen sekä kampuksella että monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa. Pääset tekemään tiivistä yhteistyötä teollisuuden ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa ja edistämään oppimistasi vierailijaluentojen sekä harjoitustöiden kautta. Samalla saat käytännön kokemusta ja kontakteja työnantajiin jo opiskeluaikanasi.

Laaja-alaisia ja monipuolisia urapolkuja

Opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta uramahdollisuutesi ja työelämävalmiutesi ovat erinomaiset. Työllistyt teknistaloudellisiin kehitys- ja johtotehtäviin, jotka liittyvät tuotantoon, tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, projekteihin ja henkilöstöön.

Tuotantotalouden osaajana sinulla on tiedot ja taidot työskennellä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa tuottavuutta, laadukkuutta ja työhyvinvointia parantaen.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • kehitysjohtaja
 • laatupäällikkö
 • projektipäällikkö
 • tuotantopäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • turvallisuuspäällikkö.

Tutustu tuotantotalouden opintosisältöihin

Löydät tuotantotalouden tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Opiskele korkealaatuinen tutkinto

Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkinto-ohjelmalle on myönnetty koulutustoiminnan laadukkuutta osoittavat ASIIN- ja EUR-ACE-akkreditoinnit ja laatuleimat.