Tuotantotalous

Monitieteisessä tuotantotalouden maisteriohjelmassa opit analysoimaan monimutkaisia ilmiöitä ja kehittämään luovia ja kestäviä ratkaisuja organisaatioiden ja arvoverkostojen ongelmiin. Tuotantotalouden keskiössä ovat tuottavuus, laatu ja työhyvinvointi.
Miehen käsi pitelee tablettitietokonetta, joka kuvaa varastohuonetta, jonka hyllyillä on paljon paketteja.

Tuotantotalouden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

15

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu alaan

Opiskele tuotantotaloutta Oulussa

  • Poikkitieteellinen maisteriohjelma, jossa yhdistyvät tekniikka, kauppatieteet ja ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä.
  • Tuotehallinnan suuntautumisvaihtoehto on ainutlaatuinen, ja sitä voi opiskella Pohjoismaissa ainoastaan Oulun yliopistossa.
  • Erinomaiset uramahdollisuudet ja työelämävalmiudet opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta.
  • Kansainvälinen opiskeluilmapiiri sekä kotimaassa että monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa.

Tuotantotalouden maisteriohjelmassa opit etsimään asioiden välisiä yhteyksiä ja analysoimaan laajoja kokonaisuuksia tuotantotaloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi jatkuvasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa.

Erikoistut joko tuotannon ja toimitusverkostojen johtamisen, tuotehallinnan tai projektijohtamisen ammattilaiseksi, ja voit täydentää osaamistasi organisaation ja osaamisen johtamisella tai prosessinkehityksellä ja analytiikalla.

Opiskeluilmapiiri on kansainvälinen sekä kampuksella että monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa. Pääset tekemään tiivistä yhteistyötä teollisuuden ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa ja edistämään oppimistasi vierailijaluentojen sekä harjoitustöiden kautta. Samalla saat käytännön kokemusta ja kontakteja työnantajiin jo opiskeluaikanasi.

Laaja-alaisia ja monipuolisia urapolkuja

Opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta uramahdollisuutesi ja työelämävalmiutesi ovat erinomaiset. Työllistyt todennäköisesti teknistaloudellisiin kehitys- ja johtotehtäviin, jotka liittyvät tuotantoon, tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, projekteihin ja henkilöstöön.

Tuotantotalouden osaajana sinulla on tiedot ja taidot työskennellä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa tuottavuutta, laadukkuutta ja työhyvinvointia parantaen. 

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • kehitysjohtaja
  • laatupäällikkö
  • projektipäällikkö
  • tuotantopäällikkö
  • tuotepäällikkö
  • turvallisuuspäällikkö.

Tutustu tuotantotalouden opintosisältöihin

Löydät tuotantotalouden tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.