Liitteiden toimittaminen

Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkintosi ulkomailla, sinun kannattaa lukea maakohtaiset ohjeet huolellisesti. Myös ulkomaisella tutkinnolla hakevien Suomen kansalaisten odotetaan toimittavan ohjeiden mukaiset virallisesti oikeaksi todistetut todistukset. Opiskelijoiksi valitut toimittavat alkuperäiset koulutusasiakirjansa tarkistettavaksi opintojen alettua. 

Liitteiden toimittamisen ohje

Oulun yliopiston hakijapalvelut arvioi hakukelpoisuutesi ja toimittamiesi dokumenttien aitouden. Hakijapalvelut voi esimerkiksi olla yhteydessä todistuksen myöntäneeseen oppilaitokseen tai kielikokeen järjestäjään. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan todistuksen myöntäneelle organisaatiolle sekä tarvittaville viranomaistahoille.

 1. Kopioiden tallentaminen hakemukselle: Hakijan tulee pyydettäessä tallentaa kopiot koulutusdokumenteistaan ja todistus suomen kielen taidostaan hakemukselle liitteiden palauttamisen määräaikaan mennessä.
 2. Viralliset koulutusdokumentit vaaditaan valituilta opiskelijoilta, ja ne on mahdollista toimittaa seuraavilla tavoilla:
  • Kohdassa Dokumentit maittain mainituissa maissa hakukelpoisuuden antavan tutkintonsa suorittaneiden tulee toimittaa dokumenttinsa maakohtaisten vaatimusten mukaisesti.
  • Vaaditut koulutusasiakirjat voi myös toimittaa jonkin Oulun yliopiston käyttämän sähköisen tutkinnon varmennuspalvelun kautta maakohtaisten vaatimusten mukaisen toimitustavan sijaan, jolloin sähköisen palvelun kautta toimitettu koulutusasiakirja korvaa maakohtaisissa vaatimuksissa mainitun tavan toimittaa koulutusasiakirja.
  • Hakijan tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset koulutusasiakirjoistaan, mikäli maakohtaista koulutusdokumenttien toimittamistapaa ei ole määritelty Dokumentit maittain -listalla eikä hakija ei voi toimittaa koulutusasiakirjojaan minkään Oulun yliopiston käyttämän sähköisen palvelun kautta. Tietoa virallisesti oikeaksi todistamisesta löytyy kohdastan Virallisesti oikeaksi todistaminen ja laillistaminen.
 3. Virallinen käännös: Virallisesti oikeaksi todistetuista koulutusasiakirjoista tulee myös toimittaa virallisen kääntäjän käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole jokin edellä mainituista. Lisätietoa tältä sivulta kohdasta Virallinen käännös.
 4. Alkuperäiset koulutusdokumentit: Opiskelijoiksi valittujen tulee toimittaa alkuperäiset koulutusasiakirjansa tarkistettavaksi opintojen alettua.

Liitteiden toimittamisen aikataulut löytyvät kootusti Hakijan kalenterista, johon linkki alla:

Kielitaidon osoittaminen

Suomenkieliseen koulutukseen hakevien tulee osoittaa myös suomen kielen taitonsa ja pyydettäessä lisätä kielitaidon osoittava liite hakemukselleen. Lisätietoa kielitaidon osoittamisesta löydät alla olevan linkin kautta:

Koulutusdokumentit maittainSuomalaisella tutkinnolla hakevilta ei pääosin vaadita virallisesti oikeaksi todistettuja todistuksia, vaan suoritettujen tutkintojen tiedot tarkistetaan sähköisistä järjestelmistä. Joitain poikkeuksia on, joten luethan Suomea koskevat ohjeet huolella jos olet suorittanut tutkintosi Suomessa.

Yliopistojen ulkomaankampukset (Offshore-opinnot)

Jos olet suorittanut tutkintosi kampuksella, joka sijaitsee eri maassa kuin tutkinnon myöntävä pääyliopisto, muista noudattaa sen maan maakohtaista erityisvaatimusta, jossa tutkinnon myöntävä pääyliopisto sijaitsee tai on akkreditoitu.

Ohjeet

Ohjeet dokumenttien toimittamiseen löytyvät alla olevalta listalta kohdista "Kandi-ja maisterikoulutuksen dokumenttien toimittaminen" ja "Maisterikoulutuksen dokumenttien toimittaminen".

Sähköiset tutkinnon varmennuspalvelut

All on lista Oulun yliopiston käyttämistä sähköisistä tutkintojen varmennuspalveluista. Jos toimitat todistuksesi sähköisen palvelun kautta, muista kohdentaa dokumentit palvelussa Oulun yliopistolle. Tietoa sähköisten varmennuspalvelujen käytöstä löydät kunkin palvelun omilta verkkosivuilta.

Oulun yliopiston käyttämät sähköiset tutkintojen varmennuspalvelut:

Virallisesti oikeaksi todistaminen ja laillistaminen

Mikäli maakohtaista koulutusdokumenttien toimittamistapaa ei ole määritelty tai hakija ei voi toimittaa koulutusasiakirjojaan sähköisen palvelun kautta, hakijan tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset koulutusasiakirjoistaan.

Huomioitavaa virallisesti oikeaksi todistamisessa:
 • Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tulee aina tehdä suoraan alkuperäisestä asiakirjasta.
 • Virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen mukana tulee olla kaikki alkuperäiseen dokumenttiin kuuluvat sivut.
 • Jos monisivuisen jäljennöksen sivuja ei ole liitetty yhteen siten, ettei sivuja voi irrottaa toisistaan (esimerkiksi sinetillä), tulee jäljennöksen jokaisella sivulla olla oikeaksi todistavat leimat ja allekirjoitukset.
 • Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tulee toimittaa hakijapalveluihin paperisena, ellei toisin ole erikseen ohjeistettu.
 • Oikeaksi todistetut jäljennökset tulee lähettää suoraan Oulun yliopiston kirjaamoon, mikäli jäljennökset oikeaksi todistaa tutkinnon myöntänyt oppilaitos.
Virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä eivät ole:
 • tavallinen valokopio alkuperäisestä leimatusta asiakirjasta
 • skannattu kopio tai valokuva leimatusta asiakirjasta
 • kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös
 • julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös, ellei notaarin jäljennöstä ole lisäksi laillistettu.

Asiakirjan jäljennöksen voi virallisesti oikeaksi todistaa seuraavilla tavoilla:

Virallinen käännös

Virallisesti oikeaksi todistetuista koulutusasiakirjoista tulee myös toimittaa virallisen kääntäjän käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli todistuksen alkuperäinen kieli ei ole jokin edellä mainituista.

Viralliseksi käännökseksi hyväksytään vain virallisen kääntäjän tai asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös. Hakijan itsensä tekemiä käännöksiä ei hyväksytä.

Virallisessa käännöksessä tulee olla kääntäjän leima ja allekirjoitus. Monisivuisen käännöksen jokaisella sivulla tulee olla kääntäjän leima tai allekirjoitus.

Liitteiden toimittaminen postitse

Todistuskopiot voi toimittaa postitse alla olevaan osoitteeseen:

Oulun yliopisto

KIRJAAMO/ARKISTO

PL 8000

90014 OULUN YLIOPISTO

Lähettipalvelujen yhteysnumero: +358 294 484 108. Numero on tarkoitettu vain hakijoiden liitteitä Oulun yliopistolle toimittavien lähettipalvelujen käyttöön.

Hakuasioissa voi olla yhteydessä Oulun yliopiston hakijapalveluihin. Alla linkki hakijapalvelujen yhteystietoihin.