Hoitotyön palvelukehittäminen kiinnostaa hankeosaajaa

Hoitotieteen maisteriopinnot ovat tuoneet Sannalle uusia näkökulmia hoitotyöhön ja palveluiden kehittämiseen. Toisella puolella Suomea asuessa etäopiskelu helpottaa opintojen suorittamista.
Mustaan talvitakkiin ja valkoiseen pipoon pukeutunut nainen seisoo riippusillalla. Takana avautuu luminen talvimaisema tykkylumipuineen.

Sannan tarina

Terveydenhoidon ammattikorkeakouluopintojen aikaan Sanna työskenteli geriatrisella kuntouttavalla osastolla. Tämän lisäksi Sanna on työskennellyt äitiys- ja lastenneuvolassa, terveysasemalla sekä vakituisena sairaanhoitajana erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian osastolla.

Muutaman työvuoden jälkeen Sanna haki opiskelemaan terveystieteitä Oulun yliopistoon.

"Työpaikkani sijaitsi kotipaikkakunnallani Etelä-Karjalassa, joten olin syksystä kevääseen Oulussa opintojen vuoksi ja kesät vietin Lappeenrannassa töiden takia."

Hanketyössä soveltamassa jo opittua

"Irtisanouduin sairaanhoitajan työstäni maisterivaiheen alussa. Ensimmäisen maisterivuoden kevättalvena korona saavutti myös Suomen, jolloin opinnot muuttuivat etäopinnoiksi ja yhteiskunta meni kiinni. Päätin tällöin muuttaa pysyvästi Oulusta takaisin Lappeenrantaan ja pitää opinnoista välivuoden."

"Välivuoden aikana sairaanhoitopiirissä avautui projektityöntekijän paikka hankkeessa. Sain työn ja pääsin sitä kautta hyödyntämään asiantuntijuuttani mielenterveys- ja kehittämistyön parissa. Hanketyö mahdollisti sen, että pääsin soveltamaan yliopistossa oppimaani käytännössä. Kun hankkeen projektipäällikkö siirtyi toiseen organisaatioon töihin, projektipäällikön vastuut siirrettiin minulle. Hankkeen päätyttyä päätin palata maisteriopintoihini ja suorittaa ne loppuun."

Etäopiskelua moninaisessa ryhmässä

Sannan mukaan terveystieteet mahdollistavat laaja-alaisen työskentelyn soten parissa – omaa asiantuntijuuttaan pääsee kasvattamaan useista eri näkökulmista ja työskentely on mahdollista niin kehittämisen, johtamisen kuin tutkimuksen kentälläkin.

"Parasta opinnoissa ovat asiantuntevat ihmiset ja heidän kanssaan käydyt keskustelut opintojaksojen aikana. Terveystieteiden opiskelijat tulevat eri taustoista, joten keskustelut ovat hedelmällisiä."

Opinnot avartavat omaa ajattelua sekä tuovat uusia näkökulmia hoitotyöhön ja palveluiden kehittämiseen. Toisella puolella Suomea asuessa etäopiskelumahdollisuus helpottaa opintojen suorittamista.

Kehittämiselle on sotessa tilausta

Koen, että soten kehittäminen on tällä hetkellä murrosvaiheessa hyvinvointialueuudistuksen myötä.

"Digitalisaatio, teknologian kehittyminen ja tekoälyn hyödyntäminen ovat asioita, joita tullaan näkemään sotessa nykyistä enemmän."

Opintojen ja hanketyöstä tulleen kokemuksen myötä hanketyöskentely tuntuu omalta jutulta.

"Tarkoituksenani olisi suunnata soten hankemaailmaan kehittämään palveluita ja hoitomuotoja ja hyödyntää tässä työssä näyttöön perustuvan toiminnan asiantuntijuuttani."

Omannäköistä opiskelijaelämää Oulussa

Oulussa on Sannan mielestä helppo tutustua uusiin ihmisiin opintojen ja harrasteiden kautta ja hän kannustaakin lähtemään rohkeasti kokeilemaan uusia asioita.

Yliopistolla on useita harrasteryhmiä ja opiskelijaelämää, jotka tasapainottavat opintoja. Opiskelijoissa ja harrasteryhmissä on eri-ikäisiä ihmisiä mukana.

"Opiskelijaelämään voi osallistua myös päihteettömästi, joten jokaiselle varmasti löytyy jotakin."

Sanna Muhonen

  • Opiskelee hoitotieteen maisteriohjelmassa, kiinnostuksen kohteena hoitotyön johtaminen ja palvelukehittäminen.
  • Kandivaiheen sivuaineena hallintotiede ja johtaminen, maisteriopintojen sivuaine vielä auki.
  • Aiempana koulutuksena terveydenhoitaja (AMK).