Terveystieteet

Oletko kiinnostunut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä terveydenhuollon ja terveysalan koulutuksen kehittämisestä?

Terveystieteiden opiskelijana saat vankat perustiedot hoitotieteen ja terveyshallintotieteen teoreettisista perusteista ja voit soveltaa osaamistasi käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijayhteisöissä.

Tutustu terveystieteisiin alana

Opiskele terveystieteitä Oulussa

 • Suomen ainoa hoitotiedettä ja terveyshallintotiedettä yhdistävä kandidaattiohjelma, johon voi hakea toisen asteen tutkinnolla.
 • Opit laaja-alaisesti hoitotieteestä, terveyshallintotieteestä sekä terveystieteen tutkimuksesta ja teoreettisista perusteista.
 • Saat valmiudet ja työllistyt erinomaisesti terveydenhuollon asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin.
 • Voit suorittaa opintosi lähes kokonaan verkko-opintoina.
 • Perehdyt terveydenhuollossa käytössä oleviin digitaalisiin ratkaisuihin sekä niiden kehittämiseen asiakaslähtöisesti, halutessasi sivuaineen laajuisesti.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

18

Tutkintonimike

Terveystieteiden kandidaatti ja maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023
Yliopistojen avoimen väylän haku 15.-30.3.2023

Avoimen väylä

2 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Ihmisen hyvinvoinnin asiantuntija

Terveystieteiden keskiössä on ihminen. Tutkimus, opetussisällöt ja tehtävät keskittyvät ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Hankkimasi osaaminen auttaa turvaamaan terveys- ja hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Myös tekoäly ja digitalisaatio ovat vahvasti ja monitasoisesti läsnä terveydenhuoltoalalla. Alalla käytettävät tekniikat kehittyvät koko ajan, ja opintojesi aikana opit kehittämään sekä hyödyntämään erilaisia terveydenhuollon digitaalisia palvelujärjestelmiä.

100 %

suomenkielinen opetus

124

eri työnimikettä

Terveydenhuollon johdon ammattilaiseksi

Opinnot painottuvat terveydenhuollon kehittämisen, johtamisen ja koulutuksen teoreettiseen tarkasteluun sekä työelämäyhteyksiin. Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi saat valmiudet soveltaa kartuttamiasi tietoja työelämässä terveydenhuollon tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. 

Voit kehittää asiantuntijuuttasi edelleen jatkamalla maisterivaiheen opintoihin. Maisterintutkinto antaa valmiuksia erilaisiin terveydenhuollon hallinto-, johtamis- sekä koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • erityisasiantuntija
 • kliininen asiantuntija
 • projektipäällikkö
 • palvelupäällikkö
 • sosiaali- ja terveysjohtaja
 • toimialajohtaja
 • ylihoitaja
 • osastonhoitaja
 • ylitarkastaja
 • terveystieteiden opettaja.

Tutustu terveystieteiden opintosisältöihin

Löydät terveystieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi terveystieteitä Oulussa?

Opiskelun keskiössä on yhteisöllinen oppiminen ja opiskelu tapahtuu pääasiassa etä- tai hybridiopetuksena. Terveystieteiden opiskelu Oulun yliopistossa voi näin ollen tapahtua eri paikkakunnaltakin.

Tarvitsetko apua alan valintaan?

Tutustu maisteriohjelmiin

Mikäli sinulla on jo soveltuva alempi korkeakoulututkinto, hae suoraan itseäsi kiinnostavaan maisteriohjelmaan.