Terveystieteiden opintojen pariin lukiopohjalta

Terveystieto oli Emmalle mieluinen oppiaine jo lukiossa, ja nyt hän opiskelee terveystieteitä Oulun yliopistossa.

Emman tarina

Emma pohti pitkään sopivaa korkeakoulualaa. Häntä kiinnosti erityisesti terveyden edistäminen ja siihen liittyvä asiantuntijuus. Välivuosinaan Emma opiskeli fonetiikkaa avoimessa yliopistossa. Lisäksi hän työskenteli uimavalvojana ja –opettajana.

“Avoin yliopisto on erittäin hyvä keino selvittää omaa kiinnostusta tarkemmin, ja Oulun yliopiston terveystieteiden perusopintoja voi opiskella avoimessa yliopistossa”, Emma toteaa.

Terveystieteiden opinnot ovat monipuolisia

"Oulun yliopiston terveystieteiden opinnot kiinnostivat, koska digitalisaatio kasvattaa roolia myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Lisäksi Oulun yliopiston terveystieteiden kandidaattiopintojen rakenne ja opintotarjonta erottuivat edukseen", Emma jatkaa.

Opinnoissa on Emman mielestä parasta mahdollisuus suorittaa kursseja myös etänä, jolloin säästyy aikaa ja elämää pystyy suunnittelemaan joustavasti. Opintojaksoilla yhdistyvät myös monipuolisesti yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelu.

Terveyden edistämistä digitaalisuuden avulla

Emma ei ole vielä miettinyt tarkasti maisterivaiheen pääainetta, mutta häntä kiinnostavat paljon terveyden edistämiseen liittyvät asiantuntija-, konsultointi- ja kehittämistyöt. Kustannustehokkaiden ja vaikuttavien toimintamallien luominen kansalaisten arkeen olisi hänestä mielenkiintoista.

"Toivoisin sote-alan yhdistävän tulevaisuudessa entistä enemmän ja vaikuttavammin digitaalisuutta terveyden edistämiseen. Erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olevien tekoäly- ja digitaalisten ratkaisujen luominen ja niiden kehittäminen käyttäjänäkökulmasta ovat tärkeitä."

Emma Hakala

  • Opiskelee terveystieteitä kandidaattiohjelmassa.
  • Sivuaineina Future DigiHealth -opintokokonaisuus ja kansanterveystiede.
  • Pitää Oulua sopivan kokoisena kaupunkina, jossa on monipuolisesti palveluita ja harrastusmahdollisuuksia ja helppo liikkua.