Lahjoitusvarat mahdollistavat yli 5 miljoonan euron panostuksen tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin

Oulun yliopisto on kuluvan vuoden aikana kohdentanut mittavasti lahjoitusvaroja eri tieteenalojen tutkimustoiminnan hyväksi. Tärkeässä roolissa ovat mm. avainrekrytoinnit. Lisäksi lahjoitusvaroja kohdistetaan koulutuksen kehittämiseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin uuden opintopsykologin rekrytoinnin avulla.

Lahjoitusvarojen ansiosta perustetaan mm. uusia professuureja ja rekrytoidaan uusi opintopsykologi

Oulun yliopisto on toteuttanut aktiivista varainhankintaa vuodesta 2008 alkaen. Valtion tukemien vastinrahakampanjoiden ohella yliopisto on toteuttanut pitkäjänteistä, jatkuvaa varainhankintaa. Tämän vuoden kesäkuussa päättynyt valtion vastinrahoittama varainhankintakampanja tuotti Oulun yliopistolle yli 10 miljoonaa euroa.

”Lahjoitusvarat ja niille maksettava valtion vastinraha ovat Oulun yliopistolle merkittävä lisäresurssi. Kiitämme lämpimästi lahjoittajia, jotka ovat lahjoituksillaan mahdollistaneet vuoden mittaan tehdyt satsaukset uusiin strategisiin avauksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin”, sanoo Oulun yliopiston varainhankinnasta vastaava johtaja Marja Jokinen.

Yliopisto käyttää lahjoituspääomaa toimiin, joilla tuetaan tiedekuntien ja yliopiston strategian toteuttamista, lisätään tutkimuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta, kehitetään opetusta ja koulutusta tulevaisuuden osaamistarpeet huomioiden sekä tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia. Valtion maksama vastinrahaosuus ohjataan yliopiston peruspääomaan ja se vahvistaa yliopiston vaikuttavuutta tuotonjaon kautta.

Loppuvuodesta 2021 lähtien lahjoitusvaroja on kohdennettu eri tieteenaloille yli 5 miljoonan euron edestä. Lahjoitukset ovat mahdollistaneet uudet professuurit esimerkiksi liiketalouden etiikkaan, mikroyrittäjyyteen ja vesitekniikkaan. Joulukuussa 2022 tehdyn päätöksen myötä perustetaan uusi professuuri myös taloustieteeseen. Professuurilla kehitetään samalla osuuskunnallisen liiketoiminnan opetusta ja tutkimusta Oulun yliopistossa.

Lisäksi lahjoitusvaroilla esimerkiksi vahvistetaan ruotsin kielen osaamista, tuetaan nousevien tutkijoiden urapolkuja lääketieteissä sekä tieto- ja sähkötekniikassa, vahvistetaan tekniikan alan koulutuksen toimenpideohjelmia sekä luonnontieteiden NMR-tutkimusinfrastruktuuria. Uusia avauksia tehdään useilla eri tutkimusalueilla tekniikassa, tieto- ja sähkötekniikassa sekä lääketieteessä.

Merkittävä satsaus tehdään myös opiskelijoiden hyvinvointiin. Lahjoitusvaroilla rekrytoidaan uusi opintopsykologi. Lisäresursointi mahdollistaa oikea-aikaiset tukipalvelut perustutkinto-opiskelijoille ja vastaa palveluiden kasvaneeseen kysyntään. Rekrytoinnilla vahvistetaan myös opetushenkilökunnan ohjausosaamista mm. kehittämällä konkreettisia ohjeita, toimintamalleja ja koulutusta ohjaus- ja omaopettajatyöhön.

Lahjoitusvarojen käyttö v. 2021-2022 (yhteensä 5,2 miljoonaa euroa)

Humanistiset tieteet

Ruotsin kielen osaamisen vahvistaminen

Kauppatieteet

Business Ethics -professuurin perustaminen

Mikroyrittäjyyden professuurin perustaminen

Taloustieteen (financial economics) professuurin perustaminen, sisältäen

osuuskunnallisen liiketoiminnan opetuksen ja tutkimuksen kehittämisen.

Luonnontieteet

NMR-tutkimusinfrastruktuurin uudistaminen

Matematiikan koulutuksen tukeminen

Lääketieteet

Nousevien tutkijoiden urapolkujen tukeminen

Kuvantamislaitteiden tutkimus- ja kehitystyö

Translationaalisen lääketieteen tutkimus

Sydän- ja verisuonitautien kliininen tutkimus sekä syöpä- ja aivotutkimus

Lääketieteen tekniikan tutkimus ja koulutus

Elinikäisen terveyden tutkimus

Tekniikka

Vesitekniikan ala professuurin ja tutkimusryhmän perustaminen ja yritysyhteistyön edistäminen

Vesitekniikan alan väitöskirjatöiden edistäminen

Tekniikan koulutuksen toimenpideohjelmien vahvistaminen. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti yhteistyöhön yritysten ja korkeakoulujen kanssa sekä opiskelijoiden hyvinvointiin huomioiden myös luonnontieteelliset koulutusalat.

Bio- ja kiertotalous: Tenure track -tehtävien rahoitus

Terästutkimus: tutkimusinfran rakentaminen

Ajoneuvo- ja työkonetekniikka: Tenure track -tehtävän rahoitus

Kaivannaisala: kaivostekniikan tutkimus- ja koulutusyhteistyön kehittäminen, rikastustekniikan tutkimusryhmän vahvistaminen (tutkijatohtori), Recycling and treatment of process rejects -kurssin kehittäminen

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka: geolaboratorion tutkimusinfrastruktuurin uudistaminen, nuorten jatko-opiskelijoiden tukeminen

Tieto- ja sähkötekniikka

Tieto- ja sähkötekniikan koulutuksen, opiskelijoiden hyvinvoinnin sekä koulutus- ja yritysyhteis-työn edistäminen

Energiatehokkaisiin 6G-järjestelmiin liittyvän koulutus- ja tutkimusyhteis-työn edistäminen, lahjakkaiden nuorten tutkijoiden rekrytointiohjelman ja väitöskirjatutkimusten tukeminen.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen

Uuden opintopsykologin rekrytointi

Aiheeseen liittyvää: