Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Jokainen Oulun yliopiston perustutkinto- sekä jatkotutkinto-opiskelija on velvollinen vuosittain tekemään lukuvuosi-ilmoittautumisen opiskeluoikeudelleen. Vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi saada suoritusmerkinnän tai saada tutkintotodistuksen.

Ilmoittautumisen periaatteet

Opiskelijan on ilmoittauduttava opiskeluoikeuksillensa vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.

  • Opiskelijan on joka lukuvuoden alussa ilmoittauduttava tutkintoon johtaviin opiskeluoikeuksiinsa joko läsnä- tai poissaolevaksi Oili-ilmoittautumispalvelussa ilmoittautumisaikana.
  • Lukuvuosi-ilmoittautumista ei voi tehdä ennen ilmoittautumisajan alkua.
  • Ilmoittautuminen on opiskeluoikeuskohtainen. Jos sinulla on useampi opiskeluoikeus, voit halutessasi ilmoittautua kaikkiin läsnä- tai poissaolevaksi tai voit myös ilmoittautua läsnäolevaksi yhteen ja poissaolevaksi toiseen opiskeluoikeuteen. Voidaksesi suorittaa opintoja sinun pitää ilmoittautua läsnäolevaksi niihin opiskeluoikeuksiin, joiden opintoja aiot suorittaa.
  • Ilmoittautuminen on myös lukukausikohtainen, eli voit myös ilmoittautua eri lukukausille eri tavoin, esim. läsnäolevaksi syyslukukaudelle ja poissaolevaksi kevätlukukaudelle.
  • Lukuvuosi-ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti jo päättyneille lukukausille.

Jos sinulla ei ole perustutkinnon suorittamisoikeutta Oulun yliopistossa, vaan tiedekunnan määräajaksi myöntämä tutkintoon johtamaton opiskeluoikeus (Esim. erilliset opiskeluoikeudet), riittää opiskelijaksi ilmoittautuminen opintojen alussa. Ilmoittautuminen on voimassa koko opiskeluoikeuden ajan.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Lukuvuoden 2024-2025 opiskeluoikeuksien ilmoittautumisaika on uusille opiskelijoille 2.5.-12.8.2024. Jatkaville opiskelijoille ilmoittautuminen on mahdollista 13.9.2024 saakka.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti OILI-järjestelmässä. Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat tekevät ilmoittautumisen oman tiedekunnan lähipalveluissa.

Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.12.2024-31.1.2025. Tänä aikana voit tarvittaessa myös muuttaa aiemmin kevätlukukaudelle tekemäsi poissaoloilmoittautumisen läsnäoloksi OILI-palvelussa. Läsnäolevaksi ilmoittautumisen voit muuttaa poissaoloksi ottamalla yhteyttä koulutuksen lähipalveluihin 31.1.2025 mennessä.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen perustuu yliopistolakiin

Ilmoittautumiseen liittyvät maksut

Kaikki alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat maksavat ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan jäsenmaksun sekä korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Ylioppilaskunnan (OYY) jäsenmaksu

Kaikki yliopistossa perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Myös vaihto-opiskelijat ja väitöskirjatutkijat voivat liittyä jäseniksi.

Ylioppilaskunnan jäsenenä opiskelijalla on oikeus vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan äänestämällä edustajistovaaleissa ja osallistumalla toimintaan, saada tukea opiskelijaelämän pulmiin ja oikeus jäsenpalveluihin ja -etuihin. Suuri osa eduista on saatavissa opiskelijakortilla. Lue lisää ylioppilaskunnan jäsenyydestä sekä opiskelijakortista.

OYY:n jäsenmaksua ei makseta jokaisesta opiskeluoikeudesta erikseen. Vaikka sinulla olisi useampi opiskeluoikeus Oulun yliopistossa, OYY:n jäsenmaksu maksetaan vain kerran.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

YTHS:n palveluihin oikeuttava terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti. Maksuvelvollisia ovat kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. Saapuvat vaihto-opiskelijat sekä avoimen korkeakoulun opiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua. Lue lisää kelan sivuilta.

Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Vaikka sinun ei täytyisi maksaa terveydenhoitomaksua, voit silti käyttää YTHS:n palveluita. Toimi näin, mikäli kuulut toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009.

Opintoasioiden lomakkeet