Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, perus- ja jatko-opiskelija sekä erillisellä opiskeluoikeudella opiskeleva, on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opiskeluoikeuttaan. Sen sijaan avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen opiskelijat eivät ilmoittaudu yliopistoon.
Image

Yliopistoon ilmoittautuminen

Yliopistoon ilmoittaudutaan lukuvuoden alussa, jolloin tehdään sekä syys- että kevätlukukautta koskevat läsnä- tai poissaoloilmoitukset. Ainoastaan läsnäoloilmoituksen tehnyt opiskelija voi osallistua opetukseen. Kaikki yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä ja maksavat ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu, hän menettää opiskeluoikeutensa. 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009.

Opintoasioiden lomakkeet