Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Jokainen Oulun yliopiston perus- ja jatko-opiskelija sekä erillisellä opiskeluoikeudella opiskeleva opiskelija on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opiskeluoikeuttaan. Sen sijaan avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen opiskelijat eivät ilmoittaudu yliopistoon.
Image

Yliopistoon ilmoittautuminen

Yliopistoon ilmoittaudutaan lukuvuoden alussa, jolloin tehdään sekä syys- että kevätlukukautta koskevat läsnä- tai poissaoloilmoitukset. Ainoastaan läsnäoloilmoituksen tehnyt opiskelija voi osallistua opetukseen. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu, hän menettää opiskeluoikeutensa. 

Lisäksi kaikki alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat maksavat

 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009.

Opintoasioiden lomakkeet