Ruotsi – Svenska

Ruotsin osaaminen on tärkeä taito työelämässä. Tarvitset sitä aina hakiessasi valtion ja kuntien virkoihin. Suomen kuntiin, joissa ruotsi on kunnan pääkieli, vaaditaan virkaan hakevalta hyvä taito.

Ruotsi – Svenska

Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi – näin on perustuslaissa säädetty. Lisäksi Suomessa on lailla turvatut vähemmistökielet; saamen kielet ja viittomakieli. Ruotsin kieli sisältyy yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintovaatimuksiin, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä (= käynyt lukion) suomen kielellä ja suomi silloin, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä ruotsin kielellä.

Ruotsin osaaminen on tärkeä taito työelämässä. Tarvitset sitä aina hakiessasi valtion ja kuntien virkoihin. Suomen kuntiin, joissa ruotsi on kunnan pääkieli, vaaditaan virkaan hakevalta hyvä taito.  Suomenkielisiin kuntiin riittää tyydyttäväkin taito. Pohjoismaista löytyy työtä ja opiskelumahdollisuuksia, ja ruotsihan on helppo kieli, sitä vain ei aina niin paljon tule käytettyä tai kuunneltua.

Kieli- ja viestintäkoulutuksen ruotsin kursseilla hankit oman koulutusalasi ja ammattisi kieli- ja viestintätaitoja opettelemalla alakohtaista sanastoa sekä syventämällä kulttuurin tuntemusta.  Ruotsin puhuminen, erityisesti työelämän tilanteissa, on olennainen osa ruotsin kurssien sisältöä. Tunneilla puhut ryhmissä ja pareittain sekä pidät pieniä tai isompia esityksiä.

Vi ses på kurserna!

Kurssit tiedekunnittain

Ilmoittaudu vain kirjallisen kielitaidon koodilla, suullisen kielitaidon osio sisältyy aina samaan kurssiin.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

  • 901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op
  • 901052Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op

Kielisivuaineen ruotsin kurssit:

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssi verkkokurssina. Verkkokurssi löytyy koodilla 901048Y Nätkurs i svenska. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opiskelijat: tiedustele tutkinto-ohjelmastasi mahdollisuutta suorittaa ruotsin opintoja osana valinnaisia opintojasi.
Students in International Degree Programs: contact your degree program to find out if you can take some Swedish courses as a part of your Optional Studies.

Teknillinen tiedekunta

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssi verkkokurssina. Verkkokurssi löytyy koodilla 901048Y Nätkurs i svenska. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Humanistinen tiedekunta

Luonnontieteellinen tiedekunta

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssi verkkokurssina. Verkkokurssi löytyy koodilla 901048Y Nätkurs i svenska. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Kasvatustieteiden tiedekunta

  • 901032Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (KTK), 1 op
  • 901033Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (KTK),1 op

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssi verkkokurssina. Verkkokurssi löytyy koodilla 901048Y Nätkurs i svenska. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.