Ruotsi – Svenska

Ruotsin osaaminen on tärkeä taito työelämässä. Tarvitset sitä aina hakiessasi valtion ja kuntien virkoihin. Suomen kuntiin, joissa ruotsi on kunnan pääkieli, vaaditaan virkaan hakevalta hyvä taito.

Ruotsi – Svenska

Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi – näin on perustuslaissa säädetty. Lisäksi Suomessa on lailla turvatut vähemmistökielet; saamen kielet ja viittomakieli. Ruotsin kieli sisältyy yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintovaatimuksiin, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä (= käynyt lukion tai peruskoulun) suomen kielellä ja suomi silloin, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä ruotsin kielellä.

Ruotsin osaaminen on tärkeä taito työelämässä. Tarvitset sitä aina hakiessasi valtion ja kuntien virkoihin. Suomen kuntiin, joissa ruotsi on kunnan pääkieli, vaaditaan virkaan hakevalta hyvä taito. Suomenkielisiin kuntiin riittää tyydyttäväkin taito. Pohjoismaista löytyy työtä ja opiskelumahdollisuuksia, ja ruotsihan on helppo kieli, sitä vain ei aina niin paljon tule käytettyä tai kuunneltua.

Kieli- ja viestintäopintojen keskus Linguan ruotsin kursseilla hankit oman koulutusalasi ja ammattisi kieli- ja viestintätaitoja opettelemalla alakohtaista sanastoa sekä syventämällä kulttuurin tuntemusta. Ruotsin puhuminen, erityisesti työelämän tilanteissa, on olennainen osa ruotsin kurssien sisältöä. Tunneilla puhut ryhmissä ja pareittain sekä pidät pieniä tai isompia esityksiä.

Vi ses på kurserna!

Kurssit tiedekunnittain

Ilmoittaudu vain kirjallisen kielitaidon koodilla, suullisen kielitaidon osio sisältyy aina samaan kurssiin.

Sinulle

Humanistinen tiedekunta

Kandidaatintutkielman opinnot

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

  • 901032Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (KTK), 1 op
  • 901033Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (KTK),1 op

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen 2 op:n laajuinen kurssi verkkokurssina. Tarkemmat tiedot opintojaksosta ja sen korkeammasta lähtötasotasovaatimuksesta löydät opinto-oppaasta koodilla 901060Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), verkkokurssi

Luonnontieteellinen tiedekunta

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen 2 op:n laajuinen kurssi verkkokurssina. Tarkemmat tiedot opintojaksosta ja sen korkeammasta lähtötasotasovaatimuksesta löydät opinto-oppaasta koodilla 901060Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), verkkokurssi. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

  • 901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op
  • 901052Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op

Kielisivuaineen ruotsin kurssit:

Teknillinen tiedekunta

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen 2 op:n laajuinen kurssi verkkokurssina. Tarkemmat tiedot opintojaksosta ja sen korkeammasta lähtötasotasovaatimuksesta löydät opinto-oppaasta koodilla 901060Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), verkkokurssi. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen 2 op:n laajuinen kurssi verkkokurssina. Tarkemmat tiedot opintojaksosta ja sen korkeammasta lähtötasotasovaatimuksesta löydät opinto-oppaasta koodilla 901060Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), verkkokurssi. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opiskelijat: tiedustele tutkinto-ohjelmastasi mahdollisuutta suorittaa ruotsin opintoja osana valinnaisia opintojasi.
Students in International Degree Programs: contact your degree program to find out if you can take some Swedish courses as a part of your Optional Studies.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Fortsättningskurs

Lääketieteen tekniikka TtM

Fortsättningskurs

Psykologia

Noudata muutoin yllä olevaa ohjetta, mutta verkkokurssi ei ole sinulle mahdollinen vaihtoehto.

Tiedeviestintä, FM

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.