Suomen kieli ja viestintä

Suomen kielen ja viestinnän kursseilla opiskellaan työelämälähtöisesti: töitä tehdään yhdessä, eri ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa, ja työskentely perustuu vuorovaikutukseen. Ryhmät esimerkiksi ratkaisevat ongelmia, etsivät vaihtoehtoisia toimintatapoja tai luovat uutta.
Mies leijasurfaa

Suomen kielen ja viestinnän opinnot

Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintäosaamista.

Suomen kielen ja viestinnän kursseilla opiskellaan työelämälähtöisesti: töitä tehdään yhdessä, eri ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa, ja työskentely perustuu vuorovaikutukseen. Ryhmät esimerkiksi ratkaisevat ongelmia, etsivät vaihtoehtoisia toimintatapoja tai luovat uutta.

Työelämässä tarvitset siis yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä esittää ja perustella oma näkemyksesi erilaisissa tilanteissa. Digitaalisessa ja vuorovaikutteisessa mediaympäristössä sinulta edellytetään myös teknistä osaamista ja multimodaalisen tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoa sekä monilukutaitoa. Asiantuntijatyössä tarvitset myös tekoälyosaamista.

Asiantuntijuuden syntyminen ja kehittyminen vaatii viestintäosaamista, ja myös viestinnässä voi aina kehittyä – hitaasti kokemuksen ja esimerkiksi palautteen myötä. Sinun onkin tärkeää tunnistaa omat vahvuutesi ja kehittämisen kohteesi ja arvioida näitä tulevaisuuden tarpeiden ja omien tavoitteidesi kannalta.

Monipuolisista viestintätaidoista on sinulle hyötyä jo opintojen aikana, sillä opinnoissa eteneminen edellyttää osallistumista erilaisiin viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin. Ryhmätyöt, lukupiirit, tiimityöskentely, projektit, seminaarit, esitelmät ovat opiskelijan arkea. Opintojesi aikana kirjoitat myös kypsyysnäytteen.

Viestintä liittyy jokaisen päivittäiseen työhön. Se koskettaa kaikkia ja on kaikkien vastuulla.

Opetuksen ydinalueet ja sisällöt

Suomen kielen ja viestinnän kursseilla harjoitellaan seuraavia opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiantuntijan viestintätaitoja:

 • vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot: mm. kuunteleminen ja havainnointi sekä keskusteluun osallistuminen

 • tekstuaaliset taidot: mm. erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen sekä kontekstuaalisuus

 • digitaidot: mm. digitaalisten työvälineiden peruskäyttö, informaation ja datan lukutaito, digitaalisen sisällön luominen sekä turvallinen ja vastuullinen toiminta digitaalisissa ympäristöissä

 • tekoälytaidot: mm. tekoälyn lukutaito sekä tekoälyn käyttö oppimisen ja työskentelyn tukena

 • oppimisen taidot: mm. ongelman hahmottaminen ja ratkaiseminen, tavoitteiden asettaminen, palautteen vastaanottaminen ja hyödyntäminen sekä oman toiminnan ja osaamisen tarkasteleminen.

Kursseilla otetaan esille myös hyvä virkakieli ja suomen asema tieteen kielenä (ks. Opetus- ja kulttuuriministeriön Hyvän virkakielen toimintaohjelma ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma).

Tarkat kurssikohtaiset osaamistavoitteet vaihtelevat esimerkiksi kurssin laajuuden mukaan.

Tietoa opinnoista

Viestinnän noutopöytä

Viestinnän noutopöytä on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille sekä niille, jotka suorittavat suomen kielen ja viestinnän kursseja tutkintonsa vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuainekokonaisuuksiin.

 • 900084Y Tieteellinen viestintä 5 op
 • 900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot 5 op
 • 900086Y Työelämäviestintä 5 op
 • 900092Y Tieteen popularisointi 5 op
 • 900100Y Rohkeammaksi viestijäksi 5 op
 • YK00AJ17 Media- ja digitaidot asiantuntijatyössä 5 op

Sinulle

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 3 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 2 op

Humanistinen tiedekunta

Valitse itsellesi sopiva 5 op:n opintojakso viestinnän noutopöydästä (ks. alla). Huomaa kuitenkin, että tieteiden ja aatteiden historian, historian ja logopedian opiskelijoille on erilliset, oppiainekohtaiset opintojaksot. Huomaa myös saamen kielten ja kulttuurin opiskelijoiden ohjeet alempaa.

Viestinnän opintojaksoja eivät suorita lainkaan ne, jotka tekevät suomen kielestä perusopinnot.

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 3 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 2 op

Viestinnän noutopöytä

 • 900084Y Tieteellinen viestintä, 5 op
 • 900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot, 5 op
 • 900086Y Työelämäviestintä, 5 op
 • 900092Y Tieteen popularisointi, 5 op
 • 900100Y Rohkeammaksi viestijäksi, 5 op
 • YK00AJ17 Media- ja digitaidot asiantuntijatyössä, 5 op

Luonnontieteellinen tiedekunta

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Lääketieteellinen tiedekunta

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 2 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

 • 900055Y Talouselämän viestintä 3 op
 • 900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä 2 op

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 2 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 2 op

Teknillinen tiedekunta

Katso tutkinto-ohjelmakohtainen viestinnän kurssisi alempaa.

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Katso tutkinto-ohjelmakohtainen viestinnän kurssisi alempaa.

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opiskelijat: kv-opiskelijat suorittavat tutkintoonsa kuuluvat Finnish for Foreigners kurssit. Voit tiedustellla tutkinto-ohjelmastasi mahdollisuutta suorittaa lisää suomen opintoja osana valinnaisia opintojasi.
Students in International Degree Programs: you will take the Finnish for Foreigners courses required for your program. Contact your degree program to find out if you can take more Finnish courses as a part of your Optional Studies.

Luokanopettaja

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Logopedia

 • 900096Y Logopedi viestijänä, 5 op

Historia

 • 900097Y Historiatieteiden viestintä, 5 op

Suomen kieli

Sinun ei tarvitse suorittaa kielikoulutuksen viestinnän kurssia (5 op), koska suoritat suomen kielen perusopinnot.

Huomaa kuitenkin tutkintoosi kuuluvat puheviestinnän opinnot, jos suuntaudut aineenopettajaksi.

Kirjallisuus

Sinun ei tarvitse suorittaa kielikoulutuksen viestinnän kurssia (5 op), jos suoritat suomen kielen perusopinnot.

Jos suuntaudut aineenopettajaksi. tutkintoosi kuuluvat puheviestinnän opinnot.

Saamelainen kulttuuri

Saamelaisen kulttuurin opiskelijoille suositellaan ensisijaisesti noutopöydän kurssia

Saamen kieli

Saamen kielten opiskelijoiden tutkintoon kuuluu seuraava noutopöydän kurssi:

Terveystieteet

 • 900106Y Terveystieteiden viestintä, 3 op
 • 900107Y Terveystieteiden tutkimusviestintä, 2 op

Prosessi- ja ympäristötekniikka

 • 900062A Tekniikan viestintä, 3 op

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

 • 900062A Tekniikan viestintä, 3 op

Konetekniikka

 • 900062A Tekniikan viestintä, 2 op

Kaivos- ja rikastustekniikka

 • 900062A Tekniikan viestintä, 2 op

Geotieteet

 • 900062A Tekniikan viestintä, 2 op

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

 • 900062A Tekniikan viestintä (ETT ja TiTe) 2–3 op

Tietotekniikka

 • 900062A Tekniikan viestintä (ETT ja TiTe) 2–3 op

Tuotantotalous

 • 900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä, 2 op
 • 900062P Tuotantotalouden suullinen viestintä, 2 op

Tietojenkäsittelytiede

 • 900105Y Suuntaa uralle viestinnän keinoin, 5 op

Psykologia

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Musiikkikasvatus

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Erityispedagogiikka

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Intercultural Teacher Education

Your degree program requires no Finnish language and communication studies with the Languages and Communication Unit.

Varhaiskasvatus

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Tieteiden ja aatteiden historia

 • 900097Y Historiatieteiden viestintä 5 op

Oppimistieteet

900102Y Viesti ja vaikuta 5 op

Äidinkieleltään ei-suomenkieliset suorittavat seuraavat opintojaksot yleensä alkukokeella lokakuussa:

 • 900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
 • 900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.