Climate-Smart Food: Ilmastoviisasta ruokaa rajat ylittävällä yhteistyöllä – yhdessä yritysten kanssa, yrityksiä varten!

Ilmastoviisasta ruokaa rajat ylittävällä yhteistyöllä – yhdessä yritysten kanssa, yrityksiä varten! (Climate-Smart Food) hankeen tarkoituksena on kehittää ruoka-arvoekosysteemien eri vaiheissa toimivista Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin pk-yrityksistä ilmastoviisaita.

Rahoittajat

juuressalaattia lautasella

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kansainvälinen

Rahoituksen määrä

228 372 EUR

Projektin koordinaattori

ProAgria Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Ilmastoviisasta ruokaa rajat ylittävällä yhteistyöllä – yhdessä yritysten kanssa, yrityksiä varten! (Climate-Smart Food via Cross-Border Cooperation - With Businesses, for the Businesses) hankeen tarkoituksena on kehittää ruoka-arvoekosysteemien eri vaiheissa toimivista Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi) ja Pohjois-Ruotsin (Norrbotten, Västerbotten) pk-yrityksistä ilmastoviisaita. Projektin päätavoitteita ovat:

  1. Tunnistaa mahdollisuuksia ilmastoviisaille ruoka-alan yrityksille ja ruoka-alan arvoketjuille, mukaan lukien alueelliset ja rajat ylittävät yhteistyötoimet.
  2. Kasvattaa tunnistettujen ilmastoviisaiden toimintatapojen käyttöönottoa ruoka-alan yrityksissä ja ruoka-alan arvoketjuissa.
  3. Perustaa rajat ylittävä yhteistyöverkosto, jolla edistetään (1) ilmastoviisaan tiedon, hyvien ilmastoviisaiden käytänteiden ja ilmastoviisaiden toimintatapojen menestystarinoiden jakamista ruoka-alan arvoketjuissa, (2) yhteistyön kehittämistä alueellisesti ja rajat ylittävästi, sekä (3) uusien ilmastoviisaiden toimintatapojen käyttöönottoa ruoka-alan yrityksissä.

Hanke tarjoaa pk-yrityksille pääsyn kaikkiin hankkeen aikana tuotettuihin toimiin ja tuloksiin, jotka liittyvät ilmastoälykkäiden käytäntöjen kehittämiseen, arviointiin, päivittämiseen ja käyttöönottoon ruoka-alan yrityksissä. Lisäksi pk-yrityksille tarjotaan etuja rajat ylittävästä verkostoyhteistyöstä, joka kattaa Pohjois-Suomen ja Ruotsin.

Projektin yhteistyökumppanit ovat ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset (Suomi), Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten (Ruotsi), Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti (Suomi), Lapin Ammattikorkeakoulu (Suomi), ja Luleån yliopisto (Ruotsi).