European Plate Observing System (FIN-EPOS)

FIN-EPOS

Suomen kansallinen FIN-EPOS-konsortio on suomalaisten yliopistojen (HY, OY, AALTO) ja tutkimuslaitosten (GTK, MML, IL, VTT, CSC) yhteisö, joka ylläpitää kiinteän maan observatorioita ja laboratorioita ja toimittaa dataa kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen EPOS-tietokeskukseen.
EarthObservation

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin koordinaattori

Helsingin yliopiston Seismologian instituutti

Projektin kuvaus

Nykyaikainen geotiede tarvitsee tuekseen laajoja tutkimusaineistoja, jotka ovat valtiollisista rajoista riippumattomia. EPOS-ERIC (Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmä) on hajautettu yhteiseurooppalainen geotieteellinen tutkimusinfrastruktuuri, joka muodostuu kansallisista mittausasemista, dataverkoista, kansainvälisistä tietokeskuksista ja tietovarastoja sekä toimintaa ohjaavasta päämajasta. EPOS pyrkii olemaan geotieteellisen tiedon pääasiallinen tietokeskus Euroopassa.

FIN-EPOS-portaalin ja verkkosivujen kautta suomalaiset tutkijat, opiskelijat, viranomaiset ja kansalaiset voivat hakeutua EPOS-sivustoille, josta he saavat käyttöönsä laajoja monitieteellisiä tutkimusaineistoja.

Partnerit: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos, Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tieteen tietotekniikan keskus CSC