GLORIA - Ilmakehän laatuun ja säähän liittyvät maailmanlaajuiset terveysriskit

GLORIA

Suomen Akatemia:
Ilmakehän laatuun ja säähän liittyvät maailmanlaajuiset terveysriskit (GLORIA)

Konsortiohanke, johtaja, vastaava tutkija Jouni J. K. Jaakkola

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Projektin rahoittaja

Suomen Akatemia

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Projektin nimi:

Ilmakehän laatuun ja säähän liittyvät maailmanlaajuiset terveysriskit (GLORIA)

Konsortio

Vastaava tutkija / CERH:

Jouni Jaakkola (CERH, Oulun yliopisto, Oulu)

Muut vastaavat tutkijat:

Jaakko Kukkonen (Ilmatieteenlaitos, Helsinki)

Muut tutkijat / CERH:

Tutkimusprofessori Maritta Jaakkola

Dosentti Timo Hugg

Tutkijatohtori Niilo Ryti

Tutkimusavustaja Simo-Pekka Kiihamäki

Kuvaus:

Ilmanlaatu on maailmanlaajuisesti tärkein yksittäinen terveysriski, ja huomattava osa väestöstä kärsii myös siitepölyjen aiheuttamista allergioista. Arvioimme ilmanlaadun, siitepölyjen ja säätekijöiden vaikutuksia ihmisten sairastavuuteen ja kuolleisuuteen sekä maailmanlaajuisesti että 14 kohdekaupungissa. Lähtökohtana oleva aiemmin tuotettu laaja aineisto pitoisuuksista ja säätekijöistä käsittää tunneittain arvioidut pitoisuustiedot 35 vuoden ajalta maailmanlaajuisesti, Euroopassa ja pääkaupunkiseudulla. Toisena lähtökohtana on laaja kansainvälinen väestön terveysvaikutuksia käsittelevä tutkimus, jossa on terveystietoja sadasta eri kaupungista 14 maassa.

Eräänä tutkimuksen painopisteenä ovat kansainvälisen laivaliikenteen tuottamat ilmansaasteet. Hankkeessa arvioidaan mm. millaisia positiivisia vaikutuksia suunnitelluilla uusilla päästörajoitusalueilla voisi olla. Tällaiset tiedot tulevat olemaan avainasemassa arvioitaessa tulevien mahdollisten päästörajoitusten hyötyjä ja haittoja.

Aikataulu/kesto:

Rahoituskausi on 01.09.2017 - 31.12.2022.

Rahoitus:

CERH / Suomen Akatemia rahoituspäätös no. 310372

Projektin tulokset

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

2018

 1. Lehtomäki H, Korhonen A, Asikainen A, Karvosenoja N, Kupiainen K, Paunu VV, Savolahti M, Sofiev M, Palamarchuck Y, Karppinen A, Kukkonen J, Hänninen O. Health Impacts of Ambient Air Pollution in Finland. Int J Environ Res Public Health. 2018 Apr 12;15(4). https://doi.org/10.3390/ijerph15040736
 2. Kukkonen J, Kangas L, Kauhaniemi M, Sofiev M, Aarnio M, Jaakkola JJK, Kousa A, Karppinen A. Modelling of the urban concentrations of PM2.5 on a high resolution for a period of 35 years, for the assessment of lifetime exposure and health effects. Atmos. Chem. Phys. 2018;18(11):8041-8064. https://doi.org/10.5194/acp-18-8041-2018

2019

 1. Korhonen A, Lehtomäki H, Rumrich I, Karvosenoja N, Paunu VV, Kupiainen K, Sofiev M, Palamarchuk Y, Kukkonen J, Kangas L, Karppinen A, Hänninen O. Influence of spatial resolution on population PM2.5 exposure and health impacts. Air Quality, Atmosphere and Health. 2019;12(6):705-718. https://doi.org/10.1007/s11869-019-00690-z
 2. Siddika N, Rantala AK, Antikainen H, Balogun H, Amegah AK, Ryti NRI, Kukkonen J, Sofiev M, Jaakkola MS, Jaakkola JJK. Synergistic effects of prenatal exposure to fine particulate matter (PM2.5) and ozone (O3) on the risk of preterm birth: A population-based cohort study. Environ Res. 2019 Sep;176:108549. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108549
 3. Savolahti M, Lehtomäki H, Karvosenoja N, Paunu VV, Korhonen A, Kukkonen J, Kupiainen K, Kangas L, Karppinen A, Hänninen O. Residential Wood Combustion in Finland: PM2.5 Emissions and Health Impacts with and without Abatement Measures. Int J Environ Res Public Health. 2019 Aug 14;16(16). https://doi.org/10.3390/ijerph16162920
 4. Lee JY, Kim H, Gasparrini A, Armstrong B, Bell ML, Sera F, Lavigne E, Abrutzky R, Tong S, Coelho MSZS, Saldiva PHN, Correa PM, Ortega NV, Kan H, Garcia SO, Kyselý J, Urban A, Orru H, Indermitte E, Jaakkola JJK, Ryti NRI, Pascal M, Goodman PG, Zeka A, Michelozzi P, Scortichini M, Hashizume M, Honda Y, Hurtado M, Cruz J, Seposo X, Nunes B, Teixeira JP, Tobias A, Íñiguez C, Forsberg B, Åström C, Vicedo-Cabrera AM, Ragettli MS, Guo YL, Chen BY, Zanobetti A, Schwartz J, Dang TN, Do Van D, Mayvaneh F, Overcenco A, Li S, Guo Y. Predicted temperature-increase-induced global health burden and its regional variability. Environ Int. 2019 Oct;131:105027. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105027
 5. Liu C, Chen R, Sera F, Vicedo-Cabrera A, Guo Y, Tong S, de Sousa Zanotti Stagliorio Coelho M, Hilario P Saldiva N, Lavigne E, Matus Correa P, Valdes Ortega N, Osorio Garcia S, Pascal M, Stafoggia M, Scortichini M, Hashizume M, Honda Y, Hurtado M, Cruz J, Nunes B, Teixeira JP, Kim H, Tobias A, Íñiguez C, Forsberg B, Åström C, Ragettli MS, Guo YLL, Chen BY, Bell ML, Wright CY, Scovronick N, Garland R, Milojevic A, Kyselý J, Urban A, OrruAaron H, Indermitte E, Jaakkola JJK, Ryti NRI, Zanobetti A, Schwartz J, Cohen A, Gasparrini A, Kan H. Ambient Particulate Air Pollution and Daily Mortality in 652 Cities. N Engl J Med. 2019 Aug 22;381(8):705-715. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1817364
 6. Stojiljkovic A, Kauhaniemi M, Kukkonen J, Kupiainen K, Karppinen A, Rolstad Denby B, Kousa A, Niemi JV, Ketzel M. The impact of measures to reduce road dust, evaluated for a street canyon in Helsinki. Atmospheric Chemistry and Physics. 2019;19:11199–11212, https://doi.org/10.5194/acp-19-11199-2019

2020

 1. Kukkonen J, López-Aparicio S, Segersson D, Geels C, Kangas L, Kauhaniemi M, Maragkidou A, Jensen A, Assmuth T, Karppinen A, Sofiev M, Hellén H, Riikonen K, Nikmo J, Kousa A, Niemi JV, Karvosenoja N, Santos GS, Sundvor I, Im U, Christensen JH, Nielsen OK, Plejdrup MS, Nøjgaard JK, Omstedt G, Andersson C, Forsberg B, Brandt J. The influence of residential wood combustion on the concentrations of PM2.5 in four Nordic cities. Atmos. Chem. Phys. 2020;20:4333–4365. https://doi.org/10.5194/acp-20-4333-2020
 2. Siddika N, Rantala AK, Antikainen H, Balogun H, Amegah AK, Ryti NRI, Kukkonen J, Sofiev M, Jaakkola MS, Jaakkola JJK. Short-term prenatal exposure to ambient air pollution and risk of preterm birth - A population-based cohort study in Finland. Environ Res 2020 May;184:109290. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109290
 3. Kukkonen J, Savolahti M, Palamarchuk Y, Lanki T, Nurmi V, Paunu VV, Kangas L, Sofiev M, Karppinen A, Maragkidou A, Tiittanen P, Karvosenoja N. Modelling of the public health costs of fine particulate matter and results for Finland in 2015. Atmos. Chem. Phys. 2020;20: 9371–9391. https://doi.org/10.5194/acp-20-9371-2020
 4. Karl M, Pirjola L, Karppinen A, Jalkanen J-P, Ramacher MOP, Kukkonen J. Modeling of the Concentrations of Ultrafine Particles in the Plumes of Ships in the Vicinity of Major Harbors. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(3):777. https://doi.org/10.3390/ijerph17030777
 5. Balogun H, Rantala A, Antikainen H, Siddika N, Amegah AK, Ryti N, Kukkonen J, Sofiev M, Jaakkola MS, Jaakkola J. Effects of air pollution on the risk of low birth weight in a cold climate. Appl. Sci. 2020; 10(18):6399. https://doi.org/10.3390/app10186399

2021

 1. Ruuhela R, Votsis A, Kukkonen J, Jylhä K, Kankaanpää S, Perrels A. Temperature-Related Mortality in Helsinki Compared to Its Surrounding Region Over Two Decades, with Special Emphasis on Intensive Heatwaves. Atmosphere. 2021; 12(1):46. https://doi.org/10.3390/atmos12010046
 2. Jaakkola MS, Lajunen TK, Heibati B, Wang YC, Lai CH, Jaakkola JJK. Occupation and subcategories of asthma: a population-based incident case-control study. Occup Environ Med. 2021 Sep;78(9):661-668. https://doi.org/10.1136/oemed-2020-106953
 3. Allaouat S, Yli-Tuomi T, Tiittanen P, Turunen AW, Siponen T, Kukkonen J, Kangas L, Kauhaniemi M, Aarnio M, Ngandu T, Lanki T. Long-term exposure to ambient fine particulate matter originating from traffic and residential wood combustion and the prevalence of depression. J Epidemiol Community Health 2021;75:1111-1116. https://doi.org/10.1136/jech-2021-216772
 4. Okokon EO, Yli-Tuomi T, Siponen T, Tiittanen P, Turunen AW, Kangas L, Karppinen A, Kukkonen J, Lanki T. Heterogeneous Urban Exposures and Prevalent Hypertension in the Helsinki Capital Region, Finland. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan 29;18(3):1196. https://doi.org/10.3390/ijerph18031196
 5. Lajunen TK, Jaakkola JJK, Jaakkola MS. Different effects of smoking on atopic and non‐atopic adult‐onset asthma. Clin Transl Allergy. 2021;e12072. https://doi.org/10.1002/clt2.12072
 6. Vaičiulis V, Jaakkola JJK, Radišauskas R, Tamošiūnas A, Lukšienė D, Ryti NRI. Association between winter cold spells and acute myocardial infarction in Lithuania 2000-2015. Sci Rep. 2021 Aug 23;11(1):17062. https://doi.org/10.1038/s41598-021-96366-9
 7. Kiihamäki SP, Korhonen M, Jaakkola JJK. Ambient particulate air pollution and daily stock market returns and volatility in 47 cities worldwide. Sci Rep. 2021 Apr 21;11(1):8628. https://doi.org/10.1038/s41598-021-88041-w
 8. Jaakkola JJK, Kiihamäki SP, Näyhä S, Ryti NRI, Hugg TT, Jaakkola MS. Airborne pollen concentrations and daily mortality from respiratory and cardiovascular causes. Eur J Public Health. 2021 Oct 11;31(4):722-724. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab034

2022

 1. Savouré M, Bousquet J, Jaakkola JJK, Jaakkola MS, Jacquemin B, Nadif R. Worldwide prevalence of rhinitis in adults: A review of definitions and temporal evolution. Clin Transl Allergy. 2022 Mar;12(3):e12130. https://doi.org/10.1002/clt2.12130
 2. Jaakkola MS, Hyrkäs-Palmu H, Jaakkola JJK. Residential Exposure to Dampness Is Related to Reduced Level of Asthma Control among Adults. Int J Environ Res Public Health. 2022 Sep 9;19(18):11338. https://doi.org/10.3390/ijerph191811338
 3. Orru H, Olstrup H, Kukkonen J, López-Aparicio S, Segersson D, Geels C, Tamm T, Riikonen K, Maragkidou A, Sigsgaard T, Brandt J, Grythe H, Forsberg B. Health impacts of PM2.5 originating from residential wood combustion in four nordic cities. BMC Public Health. 2022 Jul 4;22(1):1286. https://doi.org/10.1186/s12889-022-13622-x
 4. Frohn LM, Geels C, Andersen C, Andersson C, Bennet C, Christensen JH, Im U, Karvosenoja N, Kindler PA, Kukkonen J, Lopez-Aparicio S, Nielsen OK, Palamarchuk Y, Paunu VV, Smith Plejdrup M, Segersson M, Sofiev M, Brandt J. Evaluation of multidecadal high-resolution atmospheric chemistry-transport modelling for exposure assessments in the continental Nordic countries. Atmospheric Environment 2022;290:119334. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.119334
 5. Choi HM, Lee W, Roye D, Heo S, Urban A, Entezari A, Vicedo-Cabrera AM, Zanobetti A, Gasparrini A, Analitis A, Tobias A, Armstrong B, Forsberg B, Íñiguez C, Åström C, Indermitte E, Lavigne E, Mayvaneh F, Acquaotta F, Sera F, Orru H, Kim H, Kyselý J, Madueira J, Schwartz J, Jaakkola JJK, Katsouyanni K, Diaz MH, Ragettli MS, Pascal M, Ryti N, Scovronick N, Osorio S, Tong S, Seposo X, Guo YL, Guo Y, Bell ML. Effect modification of greenness on the association between heat and mortality: A multi-city multi-country study. EBioMedicine. 2022 Sep 8;84:104251. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.104251
 6. Heibati B, Jaakkola MS, Lajunen TK, Ducatman A, Veysi R, Karimi A, Jaakkola JJK. Do hospital workers experience a higher risk of respiratory symptoms and loss of lung function? BMC Pulm Med. 2022 Aug 8;22(1):303. https://doi.org/10.1186/s12890-022-02098-5
 7. Masselot P, Sera F, Schneider R, Kan H, Lavigne É, Stafoggia M, Tobias A, Chen H, Burnett RT, Schwartz J, Zanobetti A, Bell ML, Chen BY, Guo YL, Ragettli MS, Vicedo-Cabrera AM, Åström C, Forsberg B, Íñiguez C, Garland RM, Scovronick N, Madureira J, Nunes B, De la Cruz Valencia C, Hurtado Diaz M, Honda Y, Hashizume M, Ng CFC, Samoli E, Katsouyanni K, Schneider A, Breitner S, Ryti NRI, Jaakkola JJK, Maasikmets M, Orru H, Guo Y, Valdés Ortega N, Matus Correa P, Tong S, Gasparrini A. Differential Mortality Risks Associated With PM2.5 Components: A Multi-Country, Multi-City Study. Epidemiology. 2022 Mar 1;33(2):167-175. https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000001455

2023

 1. Belachew AB, Rantala AK, Jaakkola MS, Hugg TT, Jaakkola JJK. Asthma and Respiratory Infections from Birth to Young Adulthood: The Espoo Cohort Study. Am J Epidemiol. 2023 Feb 24;192(3):408-419. doi: 10.1093/aje/kwac210. https://doi.org/10.1093/aje/kwac210
 2. Paciência I, Rantala AK, Antikainen H, Hugg T, Jaakkola MS, Jaakkola JJK. Varying effects of greenness in the spring and summer on the development of allergic rhinitis up to 27 years of age: The Espoo Cohort Study. Allergy. 2023 Jan 20. Online ahead of print [Letter]. https://doi.org/10.1111/all.15649.
 3. Mozaffari S, Heibati B, Jaakkola MS, Lajunen TK, Kalteh S, Alimoradi H, Nazari M, Karimi A, Jaakkola JJK. Effects of occupational exposures on respiratory health in steel factory workers. Frontiers in Public Health-Occupational Health and Safety 14 February 2023, https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1082874
 4. Mäkikyrö EMS, Jaakkola MS, Lajunen TK, Malmberg LP, Jaakkola JJK. Subtypes of adult−onset asthma at the time of diagnosis: A latent class analysis. Int J Environ Res Public Health. 2023 Feb 9;20(4):3072. https://doi.org/10.3390/ijerph20043072

Muut julkaisut

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 1. Hänninen O, Karvosenoja N, Kukkonen J. Puun pienpolton ja katupölyn haittojen vähentäminen (Abatement of the adverse effects of residential wood combustion and street dust). Ilmansuojelu 1/2019, pp. 16-21.

Konferenssiabtraktit

 1. Jaakkola JJK, Kiihamäki SP, Näyhä S, Ryti NRI, Jaakkola MS. 2018: Airborne pollen concentrations and daily respiratory disease mortality. European Respiratory Society (ERS) Conference, Paris, France 15.-19.9.2018. European Respiratory Journal 2018 52: PA5072; DOI: 10.1183/13993003.congress-2018.PA5072

Tutkimusryhmät