Hiilestä on moneksi – lähituotantoa vihreässä siirtymässä (Biohiilen aika)

Biohiilen aika -hankkeessa haetaan ratkaisuja turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviin alueellisiin haasteisiin. Hankkeen tavoitteena on löytää uutta tietoa hiilituotteiden raaka-aineista, valmistusmenetelmistä ja hyödyntämisestä mm. maa- ja metsätaloudessa ja fossiilisen hiilen korvaajana.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Rahoituksen määrä

2 521 124 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Senior Research Fellow
    Satu Ojala

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Biohiilen aika -hankkeessa etsitään keinoja monipuolistaa alueen elinkeinoja ja samalla nopeuttaa päästövähennysten saavuttamista hiilinieluja vahvistamalla. Hanke kattaa biohiilen arvoketjun lähtien liikkeelle raaka-aineista ja niiden kasvattamisesta aina vaihtoehtoisten lopputuotteiden käyttöön saakka. Raaka-aineiden osalta hankkeessa selvitetään entisten turvetuotantoalueiden potentiaalia biohiilen raaka-aineiden kasvattamisessa sekä edullisten vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöä biohiilen tuotannossa. Valmistusmenetelmistä paneudutaan tarkemmin pyrolyysiin ja hydrotermiseen karbonointiin erityisesti kestävyyden näkökulmasta, mm. edistämällä pyrolyysin energiatehokkuutta digitaalisen kaksosen avulla sekä selvittämällä valmistuksen sivutuotteiden hyötykäyttömahdollisuuksia. Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet selvitetään kansainvälisestä näkökulmasta. Tuotteiden käyttökohteista keskitytään maanparannukseen, lannoitekäyttöön, metallurgisiin sovelluksiin, veden puhdistukseen ja kasviterveyden edistämiseen. Biohiilen pitkäaikaisvaikutuksia maaperässä ml. maaperän hiilensidontakyky seurataan hiilinielujen syntymisen todentamiseksi ja luotettavan mallin kehittämiseksi maaperän hiilen sidontakyvyn ennustamiseen.

Hankepartnerit: Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Luonnonvarakeskus (Luke), Vaasan yliopisto, Utajärven kunta ja Maaseudun sivistysliitto (MSL)

Hankekumppanit: Outokumpu Oyj, Kiertokaari Oy, Ab Stormossen Oy, Oulun vesi, Carbon Balance Finland Oy, Feasib Oy, AGRI Biotech, Österbottens Svenska Producentförbund r.f. (ÖSP)