Huippuosaamisella maailmalle – Lisää vientiä metallien 3D tulostuksella

M3D

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR/Pohjois-Pohjanmaan liitto) rahoittama M3D-hanke pyrkii Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseen sekä kilpailukyvyn ja liiketoiminnan vahvistaminen digitalisaatiota hyödyntävän tuotanto-osaamisen lisäämisellä ja verkostoitumisella.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Nivalan kaupunki
Nivalan Teollisuuskylä Oy
Kerttu Saalasti säätiö
Useat yritykset

Rahoituksen määrä

573 200 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten valmiuksia suunnitella ja tuottaa kilpailukykyisiä metallituotteita niin, että niiden laatu on optimoitu ja varmennettu sovelluskohtaisesti. Oikean valmistusmenetelmän valinta ja laatutekijöistä huolehtiminen ovat keskeisimmät tekijät kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiseksi. Viennin edistämisen lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä useiden kansainvälisten yliopistojen (materiaalin laatu) sekä yritysten (laitteistovalmistajat ja palveluntarjoajat) kanssa. Hanke on älykkään erikoistumisen mukainen ja vahvistaa alueen elinkeinotoimintaa tukevaa TKI-toimintaa sekä edistää tutkimusorganisaatioiden ja yritysten verkostoitumista.

M3D-hanke tarjoaa yrityksille poikkeuksellisen mahdollisuuden tarkastella eri metallin tulostusmenetelmien suorituskykyä, laatua ja kilpailukykyä. Hanke edistää teollista digitalisaatiota ja tukee vähähiilisempää talouteen siirtymistä tuotannon materiaalisäästöjen ja valmistukseen tarvittavan energian osalta. Hankkeen investointiosiossa tutkimusryhmän käyttöön hankitaan korkeataajuuksinen aksiaalinen kuormituskone tukemaan tutkimushankkeen toimenpiteitä.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 30.6.2023 ja se jakautuu tutkimusosioon (kokonaisbudjetti 433 200 €) sekä investointiosioon (kokonaisbudjetti 140 000 €). Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä sekä Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry. M3D -hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan liiton (EU/EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rahoitusohjelma) lisäksi Nivalan kaupunki, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Kerttu Saalasti säätiö sekä useat yritykset.

Nivala-Haapajärven seutu Nihak r.y.

Ulkoinen linkki
Yhteyshenkilö (Nihak):
Vientiasiantuntija Ari Alakangas,
+358 40 6846 400,
ari.alakangas@nihak.fi