KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa

KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa -hanke on selvityshanke, jonka tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa Järvi-Pohjanmaan yrityksille kohdennettujen yrityspalvelujen kehittämiseksi ja alueen yritysten kasvun tukemiseksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Etelä-Pohjanmaan liitto

Rahoituksen määrä

38 826 EUR

Projektin koordinaattori

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy

Yhteystiedot

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

AKKE-rahoitteisessa KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa-hankkeessa tuotetaan hankealueen mikro- ja pienyritysten kasvuun, toimialoittaiseen kehityskuvaan, työllistävyyteen ja vientiin (tavarat ja palvelut) sekä näihin kytkeytyviin aluetekijöihin perustuva data-analyysi. Alueellista yrityskuvaa analysoidaan yhteisoppivasti yrityspalveluiden asiantuntijoiden kanssa työpajoissa, minkä pohjalta koostetaan synteesitietoa yritysten kasvua tukevien palvelujen kehittämiseksi.

Tavoitteena on kuvata saatavilla olevalla tiedolla hankealueen keskeiset muutokset yrityskentässä ja verrata havaintoja kansalliseen kokonaiskuvaan. Tulokset tiivistetään yritys- ja aluekehittäjille suunnattuun raporttiin sekä julkaistaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n verkkosivuilla sekä vapaasti saatavilla olevana verkkojulkaisuna. Hankkeen toteuttavat Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.

Hankkeen tuloksena syntyy kuva Järvi-Pohjanmaan alueen yritysten kasvuun ja työllistävyyteen vaikuttavista olosuhteista ja instituutionaalisista tekijöistä, pullonkauloista pienten yritysten menestymisestä tavaroiden ja palveluiden viennissä sekä verrokkitietoa tutkimusalueen menestyksestä kasvussa ja viennissä verrattua vastaaviin alueisiin. Tietojen analysoinnin ja työpajatyöskentelyn tuloksena on toimenpidesuunnitelma alueen yritysten kasvun ja menestymisen tueksi. Hankkeen myötävaikutuksena alueen kasvuun tukevaa yrityspalvelua tehdään aikaisempaa tietoperusteisemmin.

Hankkeen toiminta-alue on Järviseudun seutukunta (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli) sekä Kuusiokuntien seutukunnasta Soini.

Kohderyhmänä ovat alueen yrityspalvelut, yritys- ja aluekehittäjät sekä kehittämisestä vastaavat kehitysorganisaatiot ja viranomaiset. Välillisesti hankkeen kohteena ovat toiminta-alueen yritykset ja sekä myös pidemmällä aikavälillä aluetalouden kautta myös asukkaat.