Ketterät teknologiat innovatiivisten biosovellusten kehittämiseen

Tämä Lääketieteellisen tiedekunnan ja Biocenter Oulun yhteinen hanke uudistaa ja täydentää elävien solujen analytiikkaan soveltuvia laitteistoja Oulun yliopiston translationaalisen solubiologian ydinpalveluyksikössä (TCB core) Kontinkankaan kampuksella.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

1 819 083 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Laboratory Manager
    Virpi Glumoff

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Uudet elävien solujen analyysilaitteistot mahdollistavat monipuolisen tiedon keräämisen ihmis- ja eläinsolujen, bakteerien ja pienpartikkelien ominaisuuksista, mikä tukee sairauksien tutkimusta, ympäristötekijöiden vaikutusten arviointia ja diagnostiikkaa.

Projektissa hankitaan täyden fluoresenssispektrin lajitteleva ja kuvantava virtaussytometri sekä vastaava analysoiva virtaussytometri. Näiden lisäksi hankitaan elävien solujen jatkuvaan kuvantamiseen soveltuva laitteisto nykyisen Incucyte S3- laitteen rinnalle lisäämään kapasiteettia ja analyysivalikoimaa.

Lääketieteen ja biotieteiden sovellusten lisäksi uudet investoinnit avaavat mahdollisuuksia tieteenalojen väliseen yhteistyöhön esimerkiksi vesi- ja ympäristöanalytiikassa pienpartikkelien ja bakteerien osalta ja kiinnostuneita kehotetaankin ottamaan projektin yhteyshenkilöihin yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Uudet laitteet sijoittuvat Kontinkaankaan kampukselle ja ovat avoimesti sekä tutkijoiden että yritysten käytettävissä.

Lisätietoa elävien solujen analysointilaitteistosta löydät Translationaalisen solubiologian palveluyksikön (TBC core) sivulta ja laajemmin Kontinkaankaan tutkimusinfrastruktuurista täältä.