Biocenter Oulu

Biocenter Oulu (perustettu 1986) tukee ja koordinoi Oulun yliopiston strategisen fokusalueen “Elinikäinen terveys” korkeatasoista ja monitieteellistä tutkimusta sekä tohtorikoulutusta. Biocenter Oulu on yksi Oulun yliopiston neljästä fokusinstituutista ja se edistää tutkimusryhmien poikkitieteellistä verkostoitumista sekä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Biocenter Oulu ylläpitää ja kehittää jatkuvasti biotieteiden ja biolääketieteen tutkimusinfrastruktuuripalveluita ja tarjoaa palveluita ”open access” avoimuusperiaatteen mukaisesti tukeakseen akateemisia sekä myös muita asiakkaita heidän tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissaan. Nämä palvelut ovat osa kansallisia Biocenter Finland ja European EuroBioimaging, Infrafrontier and Instruct ESFRI tutkimusinfrastruktuuriverkostoja.
Biocenter Oulu X-ray Crystallography

Tutkimusprojektit

Oulun yliopiston strategia vahvistaa rooliaan korkeatasoisena kansainvälisenä tiede- ja innovaatioyliopistona, joka osallistuu maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen valituilla tutkimuksen fokusalueilla. Elinikäisen terveyden fokusalueella strategisia tutkimushankkeita tuetaan ja koordinoidaan Biocenter Oulun johdolla.

Tutkimus- infrastruktuurit

Tohtorikoulutus

Terveys- ja biotieteiden tohtoriohjelma tarjoaa väitöstutkijoille tieteenalakohtaista koulutusta järjestämällä kursseja ja muita aktiviteetteja.

Yhteystiedot

Biocenter Oulun toimisto ja suurin osa palveluyksiköistä sijaitsevat Kontinkankaan kampuksella, Aapistie 5A:ssa, jossa toimii myös osa BCO:n tutkimusryhmistä. Loput tutkimusryhmät sijaitsevat Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa, Linnanmaan kampuksella sekä yliopistollisessa sairaalassa.