Kohti yliopistoa – valmentava koulutus maahanmuuttajille

KOHY

Lapin ja Oulun yliopistojen yhteishankkeessa luodaan maahanmuuttajille valmentava koulutus ja ohjausmalli suomenkielisiin yliopisto-opintoihin hakeutumista varten. Toimintamalli lisää yhteistyötä maahanmuuttajien ohjauksessa, sujuvoittaa koulutuspolun nivelvaiheita ja tukee opiskelijoita hakuprosessissa. Vertaisoppimisen varmistamiseksi tuloksia levitetään valtakunnallisesti koko hankkeen ajan.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Rahoituksen määrä

692 198 EUR

Projektin koordinaattori

Muu yliopisto tai yksikkö

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Koulutuspäällikkö
    Elina Palola

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa luodaan maahanmuuttajille valmentava koulutus sekä ohjausmalli, joilla tuetaan maahanmuuttajien nivelvaiheita ja polkuja korkeakoulutukseen ja sitä kautta kiinnittymistä alueeseen ja työelämään. Valmentavan koulutuksen opintotarjotin kokoaa yhteen valmentavana koulutuksena tarjottavat ja kehitetyt opintojaksot.

Hankkeessa tuotetaan uusi suomen kielen taitotason arvioinnin malli yhteisvalintaan hakeutuville maahanmuuttajille ja valmentavalle koulutukselle laaditaan lisäksi valintaperiaatteet ja hakukäytännöt Lapin ja Oulun yliopistoissa.

Hanke vaikuttaa positiivisesti alueen maahanmuuttajien mahdollisuuksiin ja valmiuksiin hakeutua yliopistokoulutukseen vahvistamalla maahanmuuttajien akateemisia taitoja ja tietämystä yliopisto-opinnoista sekä kehittämällä suomen kielen taitoa.

KOHY-hanke pähkinänkuoressa

Toimenpiteet

Valmentavaan koulutukseen tulevat opiskelijat ovat tyypillisesti KOTO-koulutuksen jälkeen kielitasolla B1, ja valmentavassa koulutuksessa on tavoitteena saavuttaa vähintään suomenkielisiin opinto-ohjelmiin vaadittava suomen kielen taitotaso B2.

Valmentava koulutus sisältää:

  • Suomen kielen opintoja ja tietoa yliopisto-opiskelusta Suomessa
  • Akateemisia opiskeluvalmiuksia ja -taitoja kehittäviä opintoja
  • Kurkistuksia kiinnostavan alan opintoihin
  • Yliopistoyhteisöön ja oppimisympäristöihin tutustuttavia opintoja
  • Yksilöllistä ohjausta ja tukea yliopisto-opintoihin hakeutumisessa.

Hankkeessa tiedotetaan osallistujia suomenkielisten tutkinto-ohjelmien hakuehdoista ja valintakriteereistä. Yliopisto-opintoihin hakeutuessa täytyy esimerkiksi olla haun kohteena olevan tutkinto-ohjelman kannalta riittävä vieraan kielen taito suomalaisen tutkinto-ohjelman suorittamiseen.

Tietoa hakijoille

Lapin yliopisto

Ulkoinen linkki
Lapin yliopisto toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeeseen osallistuvat Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut, Kielikeskus ja Opiskelun palvelut.