Suomi toisena kielenä

Oulun yliopisto järjestää suomea muunkielisille -opetusta (suomi toisena/vieraana kielenä) eri tasoilla selviytymiskursseista edistyneille suunnattuihin kursseihin. Kursseja tarjoavat kieli- ja viestintäkoulutus sekä humanistinen tiedekunta.
Kaksi ihmistä pelaa lentopalloa puistossa

Kuka voi osallistua?

Kurssit on tarkoitettu Oulun yliopiston kansainvälisille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Yliopiston ulkopuoliset voivat hakeutua kursseille erillisen opinto-oikeuden kautta. Kurssit ovat maksuttomia myös yliopiston ulkopuolisille osallistujille.

Aikataulut ja paikat ovat saatavilla Peppi-järjestelmässä tai Tuudo-sovelluksessa.

Ilmoittaudu kursseille seuraavasti:

Lisätiedot study.languages(at)oulu.fi ja study.humanities(at)oulu.fi

Huom! Infoa suomen kursseista myös kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioissa syyskuussa ja tammikuussa.

Arja Haapakoski, yhteysopettaja
kieli- ja viestintäkoulutus
arja.haapakoski(at)oulu.fi

Anne Koskela, yhteysopettaja
humanistinen tiedekunta
anne.koskela(at)oulu.fi

Kurssit

Kieli- ja viestintäkoulutus

Alkeistaso (A1)

 • 900017Y Suomen kielen johdantokurssi, 2 op
 • 900013Y Suomen kielen peruskurssi 1, 3 op
 • 900053Y Suomen kielen peruskurssi 2, 5 op

Jatkotaso (A2)

 • 900015Y Suomen kielen jatkokurssi 1, 5 op
 • 900016Y Suomen kielen jatkokurssi 2, 5 op
 • YK00AI94 Suomen kielen jatkokurssi 3, 5 op

Edistyneiden taso (B1–B2)

 • YK00AJ82 Paikoillanne, valmiit, YKI! Valmennuskurssi kielitestiin, 3 op
 • 900027Y Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi, 3 op
 • 900054Y Suomen kielen keskustelukurssi, 3 op
 • 900065Y Suomen kielen työpaja, 2 op
 • 900022Y Opetussuomi, 2 op

Humanistinen tiedekunta

Edistyneiden taso

Työelämäsuomi-sivuaine

Voit tehdä koko sivuaineen (perus- ja aineopinnot) tai valita yksittäisiä kursseja.

Perusopinnot (B1–B2)

 • HS00AG76 Kielentuntemus 1, 5 op
 • HS00AG77 Kielikoulutus 1 Suomalainen yhteiskunta ja työyhteisöt, 2 op
 • HS00AG78 Kielikoulutus 2 Suomen kielen viestintäkulttuuri ja viestintätavat, 2 op
 • HS00AG79 Kielikoulutus 3 Suomen kielen ammatillinen viestintä ja oman alan asiantuntijuus, 2 op
 • HS00AG80 Kielikoulutus 4 Viestintä työnhakutilanteissa, 2 op
 • HS00AG81 Työelämään tutustuminen – suomen kieli työpaikalla, 2 op
 • HS00AG82 Työelämään tutustuminen – työharjoittelu, 5 op
 • Valinnaisia opintoja 5 op, jos haluat tehdä koko sivuaineen.

Aineopinnot (B2–C1/C2)

 • HS00AG71 Kielentuntemus 2, 5 op
 • HS00AG72 Akateeminen kirjallinen tuottaminen ja ymmärtäminen (oma ala), 5 op
 • HS00AG73 Akateemiset suulliset vuorovaikutustaidot (oma ala), 5 op
 • HS00AG74 Syventävä työharjoittelu, 5 op
 • Valinnaisia opintoja 10–15 op, jos haluat tehdä koko sivuaineen.

Tandem-kurssit (kieli- ja viestintäkoulutus)

 • 904024Y Tandem ranska–suomi
 • 903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch – Finnisch
 • 905046Y Tandem japani–suomi
 • 905014Y Tandem italia–suomi
 • 900051Y Tandem muu kieli – suomi

Lisätietoa Tandem-opiskelusta sekä Café Linguasta.