Kosteikkojen ennallistaminen päästöjen minimoimiseksi ja hiilen talteenoton maksimoimiseksi - pitkän aikavälin ilmastonmuutoksen hillitsemisstrategia

REWET

REWET-hanke edistää makeavetisten kosteikkojen, turvesoiden ja tulvatasankojen kestävää ennallistamista ja suojelua.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Horisontti Eurooppa - Tutkimus- ja innovointitoimet (RIA)

Projektin rahoittaja

Euroopan unioni

Projektin koordinaattori

IDENER Research & Development

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

REWET-hanke edistää makeavetisten kosteikkojen, turvesoiden ja tulvatasankojen kestävää ennallistamista ja suojelua. Kosteikkojen, hiilen ja ilmaston välisen yhteyden ymmärtämiseksi REWET-hankkeessa hyödynnetään seitsemän demonstraatioalueen verkostoa (Open Lab -alueet, yhteensä ≥ 2400 ha). Valitut alueet edustavat paikallisia olosuhteita, maantieteellisiä ominaisuuksia, hallintorakenteita ja sosiaalisia/kulttuurisia ympäristöjä. Open Lab -alueilla hyödynnetään parhaiten soveltuvia teknologioita (Eddy Covariance -tornit, satelliittikuvat, kenttämittaukset) kasvihuonekaasujen, biodiversiteetin ja meteorologisten tapahtumien seurantaan. Lisäksi sosiaalista näkökulmaa analysoidaan arvioimalla hankkeen toimien sosiaalista hyväksyntää paikallisten ja keskeisten sidosryhmien keskuudessa sekä eri sukupuolten välillä.

REWET-hanke tukeutuu vahvasti Euroopan kosteikkojen tilan arviointiin ja mallintamiseen. Open Lab -alueiden avulla hankkeessa pystytään lisäämään tietämystä kosteikoista ja niiden hiilinielupotentiaalista. Hanke tarjoaa laajan valikoiman ekosysteemipalveluja sekä soiden ennallistamiseen ja seurantaan kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä menetelmiä, jotka ovat yhteensopivia tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden kanssa.

REWET-konsortio muodostuu tutkijoista, yrityskumppaneista, voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, paikallisista vastuullisista järjestöistä sekä yhdestä kansainvälisestä järjestöstä.

Suomen Open Lab -alueella Ylpässuolla (koordinaattori Itä-Suomen yliopisto (UEF)) tutkitaan suota ympäröivän metsäalueen reunaojituksen vaikutuksia suon hiilinielupotentiaaliin ja biodiversiteettiin. Suomen Open Lab -alue tarjoaa tietoa pohjoisesta boreaalisesta vyöhykkeestä, kun taas muut demonstraatioalueet kattavat enemmän Euroopan eteläisiä ja läntisiä alueita. Ylpässuo on pienipiirteinen, maisemaltaan kaunis aapasuo Kiuruvedellä. Suolla esiintyy useita uhanalaisia kasvi- ja lintulajeja. Luonnonperintösäätiö on suojellut Ylpässuon UEFin tekemän lahjoituksen turvin, mikä mahdollistaa suon ennallistamisprosessin. Alueella mitataan mm. kasvihuonekaasuja Eddy Covariance -tornilla sekä seurataan veden laatua kenttämittauksilla.

Projektin tulokset

Projektin viimeisimmät toimet ja tulokset löydät REWET-hankkeen viralliselta sivulta.