Lämpöakku – Teollisuuden sivuvirrat sähkön lämpövarastointimateriaalina

Sähköenergian varastointi on osoittautumassa vihreän siirtymän yhdeksi keskeisimmistä ja vaikeimmin ratkaistavista kysymyksistä. Tuuli- ja aurinkosähkötuotannon voimakas kasvu ja näihin tuotantotekniikoihin olennaisesti liittyvän jaksottaisen tuotantovaihtelun tasapainottaminen edellyttää merkittävää sähköenergian varastointikapasiteetin rakentamista. Siksi on tarvetta kehittää kestäviä, skaalautuvia ja edullisia energian varastointiratkaisuja.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan Liitto (Just Transition Fund, JTF)
Oulun Innovaatioallianssi

Rahoituksen määrä

359 994 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Lämpöakku-hankkeen tavoitteena on kehittää kestävän sähköenergian varastointiin hyvällä hyötysuhteella toimivaa, kustannustehokasta, helposti monistettavaa ja skaalattavaa varastointitekniikkaa. Sähkö varastoidaan korkealämpöisenä (> 500 °C) lämpöenergiana kiertotalousmateriaalien käyttöön perustuvassa lämpöakussa. Lämpöakku mahdollistaa polttoprosesseihin perustuvaa CO2-päästöjä tuottavan lämmöntuotannon korvaamisen tuuli- ja aurinkosähköllä tuotetulla lämmöllä useissa eri mittakaavan sovelluksissa, kuten teollisuuden höyryn tuotannossa, kasvihuoneiden lämmityksessä tai asuinalueiden kaukolämpönä.

Hankkeessa luodaan materiaali- ja lämpöakkuteknologian alalle uutta osaamista, mikä mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Liiketoimintamahdollisuuksia on nähtävissä niin lämpöakkujen suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnan ylläpitämisessä asiakasyrityksissä, kuin uudenlaisen energian varastointipalvelun operoimisessa tilaajien käyttöön. Samalla luodaan lämmön ja sähköntuotannossa toimiville energiayhtiöille tekninen mahdollisuus sähkön ylituotannon varastointiin ja sähkömarkkinoiden vakauttamiseen tuotantohuippujen aikana.

Metalliteollisuuden ja kaivosteollisuuden sivuvirroille tarvitaan hyödyllisiä käyttökohteita. Lämpöakku-hankkeessa edistetään energiateollisuuden ja kiertotalouden välistä integraatiota, kehittämällä teollisten epäorgaanisten sivuvirtojen hyödyntämistä lämpöakkujen materiaaleina kaatopaikkaläjittämisen sijaan. Hankkeessa tutkitaan mallinnuksen keinoin erilaisten lämpöakkukonseptin soveltuvuutta osana systeemitason integroitua energiajärjestelmää sekä pienemmässä mitassa lämpöakun soveltuvuutta yksittäisen lämmitettävän kohteen lämpöenergian lähteenä.

Hankkeessa mukana: