LIUKAS

LIUKAS

Oulun yliopisto on mukana uudessa liikuntateknologian LIUKAS-hankkeessa. LIUKAS tuo uudella tavalla yhteen kansallisesti merkittävät liikuntateknologian tutkimus- ja kehitysorganisaatiot sekä ruohonjuuritason urheiluseuratoiminnan. Hankkeessa luodaan liikuntateknologian osaajien ja urheiluseurojen yhteiskehittämisen kansallinen verkosto.

LIUKAS-Network: https://www.liukasnetwork.fi/

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Kainuun liitto

Rahoituksen määrä

450 000 EUR

Projektin koordinaattori

KAMK

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Oulun yliopisto osallistuu Kainuun ammatikorkeakoulun johtamaan LIUKAS-hankkeeseen. Oulussa hankkeen päävetäjät ovat dosentti Jari Juuti ja professori Seppo Vainio. Heidän osaamisensa ja yhteistyöpartnerinsa tuovat tälle hankkelle tietoa teknologiasta terveyden ja liikkumisen monitorointiin.

LIUKAS-hanke tuo uudella tavalla yhteen kansallisesti merkittävät liikuntateknologian tutkimus- ja kehitysorganisaatiot sekä ruohonjuuritason urheiluseuratoiminnan. Hankkeessa luodaan liikuntateknologian osaajien ja urheiluseurojen yhteiskehittämisen kansallinen verkosto. Urheiluseurat toimivat aktiivisessa roolissa LIUKAS-verkoston kehittämistyössä ja testialustana ratkaisuille. Tavoitteena on tuoda urheiluseurojen harrastaja- ja huippu-urheilijajoukon todellisia tarpeita ja kokemuksia käytännön tasolta, tutkimus- ja kehitystyötä ohjaamaan. Yhteistyön myötä syntyvät tuotteet ja palvelut perustuvat laajemman käyttäjäjoukon tarpeisiin, mikä vahvistaa niiden kaupallistamispotentiaalia.

Verkoston yhteiskehittämisen tavoitteena on luoda ratkaisuja ja teknologiaa, joka vahvistaa liikunnan ja terveellisten elintapojen roolia kaikkien lasten ja nuorten elämässä. Samalla haetaan keinoja helpottaa urheiluseurojen usein vapaaehtoisuuteen perustuvaa tärkeää työtä nuorten ohjaamisen, valmentamisen ja motivoinnin parissa. Vaikutukset ovat myös hyvinvointia ja kansanterveyttä edistäviä ja auttavat laajalti tunnistettuun haasteeseen lasten- ja nuorten liikuntatottumusten- ja terveyden heikkenevästä tilasta.

LIUKAS-verkosto käynnistyy kuuden maakunnan TKI-toimijoiden yhteistyönä. Seuraavat tahot ovat sitoutuneet verkostoon omarahoitusosuudella:

  • Kainuu: Kajaanin ammattikorkeakoulu ja CEMIS Centre for Measurement and Information Systems
  • Pohjois-Pohjanmaa: Oulun yliopisto
  • Keski-Pohjanmaa: Centria-ammattikorkeakoulu
  • Keski-Suomi: Jyväskylän yliopisto
  • Etelä-Karjala: Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu
  • Varsinais-Suomi: Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto

Osallistumisensa on vahvistanut myös laaja joukko urheiluseuroja ja -yhdistyksiä, lajiliittoja, kuntia ja kaupunkeja, yrityksiä ja muita organisaatioita. Mukaan pyritään saamaan useimmat maakunnat Suomessa, joissa älykkään erikoistumisen ja aluekehittämisen ohjelmat tukevat verkoston teemaa ja tavoitteita.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.10.2021 – 31.10.2023 ja kokonaiskustannusarvio on 562 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kainuun liiton kautta LIUKAS-hankkeelle 450 000 euroa kansallista, alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-rahoitusta. Hanketta koordinoi Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Oulun yliopiston LIUKAS-tiimi
Jari Juuti, TST
https://www.oulu.fi/fi/tutkijat/jari-juuti

Seppo Vainio, BMTK, Kvantum-Instituutti
Jussi Paakkari, Kvantum-Instituutti
https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/kvantum-institu…

Jaakko Palosaari, TST
https://www.oulu.fi/en/researchers/jaakko-palosaari

Susanna Kosamo, BMTK
https://www.oulu.fi/en/researchers/susanna-kosamo

LIUKAS-konsortion koordinointi
Marko Jäntti
LIUKAS-verkoston yhteyshenkilö
marko.jantti@cemis.fi
+358 44 715 7095

LIUKAS - nettisivut