Maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden data-analytiikka ja yhteisoppiva tietojohtaminen Pohjois-Pohjanmaalla (KasvuDATA)

KasvuDATA

Hanke yhdistää yrityskentän rekisteriperusteiset talouden ja viennin datavarannot aluetietoihin tietokanta-, tilasto- ja paikkatietomenetelmin. Osoitamme yrityspalveluille tarkimmalla mahdollisella tiedolla toimialuetason keskiset muutokset ja vertamme Pohjois-Pohjanmaan kokonaiskuvaan. Tunnistamme yhteisoppivasti yrityspalvelujen kanssa kehityksen trendit, pullonkaulat ja parhaat käytänteet.

Rahoittajat

Kuvituskuva koodista.png

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Maaseuturahasto

Rahoituksen määrä

79 756 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen loppuraportti: Maaseudun pk- ja mikroyritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden data-analytiikka ja yhteisoppiva tietojohtaminen Pohjois-Pohjanmaalla.

Tausta Suomen väestö ja talous ovat keskittyneet pitkään ja alueiden taloudellinen polarisaatio haastaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Maaseutumailta alueilta löytyy kasvavia ja taantuvia alueita. Pienillä yrityksillä on myös korkea innovaatioiden sekä kasvun potentiaali. Pienten yritysten vaikuttavuus talouteen korostuu erityisesti maaseutumaisilla aluilla. Uutta ja kasvavaa yritystoimintaa varten tarvitaan parhaat toimintamallit ja niiden arvioimiseen, tunnistamiseen ja kehittämiseen tarkka yritysten kehitys ja tilannekuva.

Tavoite KasvuDATA-hankkeessa tuotamme Pohjois-Pohjanmaan maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvuun, toimialoittaiseen kehityskuvaan, työllistävyyteen ja vientiin sekä näihin kytkeytyviin aluetekijöihin dataperusteisen analyysin. Tuotettu tieto analysoidaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden yrityspalvelujen kanssa. Osoitamme jokaiselle yrityspalvelulle tarkimmalla mahdollisella tiedolla heidän toimialueensa keskiset muutokset ja vertamme Pohjois-Pohjanmaan kokonaiskuvaan. Tunnistamme yhteisoppivasti yrityspalvelujen kanssa kehityksen trendit, pullonkaulat ja parhaat käytänteet ja koostamme synteesitiedon yrityspalvelujen kehittämiseksi koko maakunnan osalta.

Toteutus KasvuDATA-hanke yhdistää yrityskentän rekisteriperusteiset talouden ja viennin (tavarat ja palvelut) datavarannot aluetietoihin tietokanta-, tilasto- ja paikkatietomenetelmin (katso kunnittaisen kehityskuvatiedot interaktiiviselta alustalta). Selvitämme maaseudun yritysten kasvun ja kehityksen olosuhdetekijöitä tilastollisin sekä alue- ja paikkatietomenetelmin. Analytiikalla vertaamme yritysten kehityskuvaa erityisesti Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden TKI, väestö, infrastruktuuri (liikenne, logistiikka ja ICT) tietoihin sekä selvitämme mahdollisuudet huomioida yritystukien vaikuttavuus osana analyysejä.

Yhteisoppiva viestintä Tuotettu tietopohja analysoidaan yhteisoppivasti Pohjois-Pohjanmaan eri alueiden yrityspalvelujen kanssa työpajoissa. Tietopohjasta viestitään kumppaneita koko hankkeen ajan. Keskeisimmät tiedot lisätään osaksi interaktiivista verkkopalvelua (kuten www.oulu.fi/my_tilastot/).

Hankkeen rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.