Muuttuvan Pohjois-Pohjanmaan yhteisoppiva tietojohtaminen 2030

Muuttuvan Pohjois-Pohjanmaan yhteisoppiva tietojohtaminen 2030

Rahoittajat

Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan väestörakenne on muutoksessa (Väestöruutudata: Tilastokeskus 2021).

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Kerttu Saalasti Säätiö

Rahoituksen määrä

141 087 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Osaava työvoima ja menestyvät yrittäjät syntyvät aktiivisesta ja alalle koulutetusta riittävästä väestöpohjasta. Pohjois-Pohjanmaan väestön alueellisen rakenteen ennakoidaan muuttuvan merkittävästi syntyvyyden laskun ja negatiivisen nettomuuton myötä kahden seuraavan vuosikymmen aikana. Menestyäkseen Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee lisää aktiivisten nuorten pitovoimaa, ketterämmin koulutettua työvoimaa ja aktiivisempaa yrittäjyyttä. Erityisesti Oulun seudun ulkopuolella alueet joutuvat vastaamaan monialaisesti negatiivisen väestön kehityksen haasteeseen ja vaikutuksiin.

Yrittävä, kestävästi kasvava ja kansainvälisesti menestyvä Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee vahvan dataan ja tutkittuun tietoon nojaavan tietopohjan väestönmuutoksen ja aluetalouden haasteiden kohtaamiseen ja ratkaisemiseen. Tässä hankkeessa 1) luodaan keskeinen tietopohja muutosprosessista ja sen haasteista alue- ja paikkatietoon perustuen, 2) tuotetaan tietopohja ymmärrettävään, kommunikoitavaan ja strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen työhön sopivaan muotoon 3) kuntien, seutukuntien ja maakuntaliiton kanssa viestitään ja tarkastellaan yhteisoppivasti tuotetun tiedon vaikutusta sen aiheuttamia muutostarpeita.

Tuotamme tutkittua tilanne- ja kehityskuva ja ennakointitietoa alueellisesti viidestä aluetalouden kehitykselle keskeisestä teemasta ja viestimme yhteisoppivasti tietopohjasta kuntien ja seutukuntien sekä muiden aluekehityksen toimijoiden kanssa:

 1. Muuttuva väestörakenne – kuntatasolta väestöruututasolle erityisesti työvoima huomioiden
 2. Alueellinen liikkuvuus ja työssäkäynti – tilastoruutuperusteinen työmatkadata ja dynaaminen liikkuvuusdata
 3. (Korkea)koulutettujen muutot
 4. Ennakoitu työvoiman saatavuuden muutos väestörakenne, liikkuvuus ja koulutus huomioiden
 5. Yrittäjyys, yritysten perustamisaktiivisuus ja kasvu – kehityskuvatiedon kytkeminen tuloksiin kuntakohtaisesti, seudullisesti ja maakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa tuotetulla tietopohjalla kuntien, seutukuntien ja maakunnan strategiseen ja operatiiviseen työhön. Parhaimmillaan hanke pystyy 1) tuottamaan väestön pito- ja vetovoimaa lisääviä toimintatapoja, 2) tukemaan kestävällä tavalla alueen taloudellista toimintaa työvoiman liikkuvuuden ja monipaikkaisen työn ja yrittäjyyden kautta. Hanke voi vaikuttaa koulutusohjelmien kohdentamiseen ja paikkasidonnaisuuteen tutkintoon johtavan koulutuksen ja työvoimaa täydennyskouluttavan elinikäisen oppimisen kautta. Hanke rakentaa pohjaa tulevaisuuden yritystoiminnan ja yrittäjyyden tekijöistä väestöpohjaan nähden. Hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomen aluekehitykseen kytkeytyvistä datavarannoista sekä rekisteritiedoista uusimmilla tutkimusmenetelmillä paras ja käyttökelpoisin tieto Pohjois-Pohjanmaan menestyksen tueksi.

Tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja erityisesti tutkimusteeman 3 ”(korkea)koulutettujen muutot” puitteissa, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa korkeakoulujen (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) (sekä mahdollisesti ammattikoulujen) merkityksestä alueiden osaajien tuottajina koulutusaloittain. Tutkimuksen ajantasainen tietosuojailmoitus on saatavilla tästä linkistä.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat toteuttajaorganisaation lisäksi edustettuna

 • Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Business Oulu
 • Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
 • Kerttu Saalasti Säätiö
 • Naturpolis Kuusamo
 • Nivala-Haapajärven seutu NIHAK
 • Raahen seudun kehitys
 • Ylivieskan kaupunki, Ylivieskan kehityspalvelut