Ulla Lehtinen

Olen toiminut vuodesta 2019 lähtien erikoistutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä MicroENTREssä. Toimin projektipäällikkönä kahdessa matkailualan kehittämishankkeessa: LAKU -hankkeessa (Laaksoista kukkuloille: näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella), MERVAssa (Mereltä vaaroille -pienten matkailutoimijoiden vastuullisen verkostoitumisen edistäminen) sekä NOHEVA-hankeessa (Puurakentamisesta ja matkailusta rakentuvaa vähähiilistä kriisivalmiutta). Vuosina 2020-22 olin projektipäällikkönä ARVO-hankkeessa (Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun) sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun CBC Karelian LOGOKA-hankkeessa (Logistics for Business Karelia-Oulu region). Aiemmin olen työskennellyt opettajana, tutkijana ja projektipäällikkönä Oulun yliopistossa tuotantotalouden yksikössä, Kajaanin yliopistokeskuksessa ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa vuosina 1985-2017. Olen yli 20 vuoden ajan työskennellyt lukuisissa yritystoimintaa kehittävissä hankkeissa liittyen mm. geotermisen lämmön hyödyntämiseen Pyhäsalmen kaivoksesta (Energiakaivos-hanke), puualan kehittämiseen Utajärven kunnassa (PUUTA-hanke), elintarvikeyritysten kansainvälistymiseen ja laadun hallintaan sekä logistiikan ja yhteistyön kehittämiseen Murmanskin alueen kanssa (Barents Logistics II).

Tutkimusaiheet

  • toimitusketjut
  • mikroyritykset
  • kestävä kehitys
  • kansainvälistyminen

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

ulla.lehtinen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 4761 624

Vierailuosoite

Huone TA133
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Erkki Koiso-Kanttilankatu 1
FI-90570 Oulu

Kerttu Saalasti instituutti
Pajatie 5
FI-85500 Nivala