Pakolaistaustaisten ihmisten kokemuksia kaupunkiympäristöstä ja luottamuksesta

Tarkastelemme tutkimuksessamme pakolaistaustaisten ihmisten kokemuksia kaupunkiympäristöstä ja luottamuksesta. Tutkijat ja tutkimuksen osallistujat pohtivat yhdessä, miten erilaiset luottamussuhteet kiinnittyvät paikkoihin, tiloihin, ihmisiin ja instituutioihin.

Rahoittajat

Mobile Futures

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - STN

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Projektin kuvaus

HANKKEESSA TOTEUTETTAVA VALOKUVAUSKILPAILU "MINUN OULUNI"

Siinä missä viralliset kotoutumistoimet keskittyvät kielen oppimiseen ja työmarkkinoihin, me näemme, että kotoutuminen on paljon enemmän. Tutkimustamme ohjaa ajatus siitä, että kotoutuminen koostuu arkipäivän elämän kohtaamisista, joissa rakennetaan (ja rikotaan) monenlaisia luottamussuhteita.

Hyödynnämme tutkimuksessa teoreettista työkalua, jonka tutkimuksen toinen tutkija, Johanna Hiitola on kehittänyt aikaisemmin (Hiitola & Vähä-Savo, 2021). Tämä teoreettinen lähestymistapa tarkastelee kotoutumisen sosiomateriaalisia lähtökohtia eräänlaisina avaimina yhteisön jäsenyyteen. Nämä avaimet voivat olla monenlaisia ja liittyä erilaisiin oikeuksiin, kuten liikkumisen mahdollisuuteen, turvalliseen kotiin, oleskeluoikeuteen tai oikeuteen viettää perhe-elämää. Avaimet voivat liittyä myös erilaisiin kulttuurisiin asioihin. Taidekerho, lukupiiri tai vaikkapa toimiva bussiyhteys voi toimia jollekin avaimena osallisuuteen yhteisöön.

Tutkimuksessamme hyödynnämme erilaisia etnografisia menetelmiä, kävelyhaastatteluja sekä valokuvausta. Tutkimus toteutetaan osana Mobile Futures -hanketta, jossa tutkitaan kaksisuuntaista kotoutumista.

Tutkimuksen julkinen tietosuojalomake löytyy täältä.

Lähteet

Hiitola, Johanna & Vähä-Savo, Valtteri (2021) Reassembling attachments: place and well-being among Afghan refugees in a small rural town, Journal of Ethnic and Migration Studies, https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1905507