Rakennusterveyden osaamiskeskus

Tämän hankkeen tavoitteena on perustaa nykyaikainen osaamiskeskus, joka tukee terveellistä rakentamista ja kestävää kehitystä, ja joka tarjoaa tukea tutkimukseen, koulutukseen sekä rakennus- ja sisäilmatekniikan alalla, sekä osaamisen hyödyntämiseen rakentamisessa ja liiketoiminnassa. Hanke toimii pohjana tulevalle tutkimukselle ja osaamisen kehittymiselle, vahvistaen samalla Suomen asemaa alan edelläkävijänä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

EAKR
Oulun kaupunki
Oulun yliopisto

Rahoituksen määrä

172 968 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda perusta osaamiskeskukselle, joka yhdistää poikkitieteellisesti tutkimusta ja yhteistyötahoja edistäen uudenlaista osaamiskeskusta alalla. Tämä hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Päämääränä on perustaa nykyaikainen osaamiskeskus, joka tukee terveellistä rakentamista ja kestävää kehitystä, ja joka tarjoaa tukea tutkimukseen, koulutukseen sekä rakennus- ja sisäilmatekniikan alalla, sekä osaamisen hyödyntämiseen rakentamisessa ja liiketoiminnassa. Hankkeen kuluessa kehitettävä poikki-/monitieteinen osaamiskeskus vastaa alan tutkijoiden, opiskelijoiden ja toimijoiden tarpeisiin nykyajan ja tulevaisuuden näkökulmasta, ottaen huomioon hyvän sisäilman ja terveyden merkityksen sekä pohjoiset olosuhteet koko rakennusten elinkaaren aikana. Tämä hanke luo uusia mahdollisuuksia ja yhdistää eri alojen toimijoita, erityisesti tukien Oulun yliopiston eri tutkimusalojen ja Oulun ammattikorkeakoulun toimintaa sekä täydentäen Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusta ja koulutusta. Osaamiskeskuksen toteuttamien tutkimushankkeiden ja palveluiden kautta edistetään myös alueen elinkeinoelämää. Tämä hanke edistää alan kehittymistä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Se mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen ja parantaa rakennus- ja sisäilmatekniikan käytäntöjä terveellisen rakentamisen ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hanke toimii pohjana tulevalle tutkimukselle ja osaamisen kehittymiselle, vahvistaen samalla Suomen asemaa alan edelläkävijänä.

Ajankohtaista

Uutiset ja tulevat tapahtumat

  • 19.9.2024 Rakennusterveyden osaamiskeskuksen perustaminen 2. työpaja
  • 28.11.2024 Rakennusterveysseminaari klo 8:30-17. Esitelmäehdotusten jättöaika on 24.6 – 13.08.2024.