Santeri Schroderus

DI, Rakennustekniikka
Väitöskirjatutkija

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Teknillinen tiedekunta

SanteriSchroderus

Toimin väitöskirjatutkijana rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusyksikössä. Päätutkimusaiheeni on rakennusfysiikka. Tällä hetkellä teen tutkimusta tulevaisuuden ilmaston vaikutuksista talorakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen (CLIHE: Suomen Akatemia projekti). Tavoitteenani on validoida mittausdata rakenteen eri pisteistä numeerisilla simulaatioilla, jolloin validoidulla simulaatiomallilla pystytään luotettavammin arvioimaan eri ilmastoskenaarioiden vaikutusta rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen ja homehtumisherkkyyteen. Suomen kansallisvarallisuudesta yli 45 % eli 500 miljardia euroa on sitoutuneena rakennuksiin. Tulevaisuudessa rakenteiden vikasietoisuus ja kosteustekninen toimivuus korostuvat olosuhteiden muuttuessa entistä kuormittavimmiksi, joka luo korkealaatuisen tutkimuksen tarpeen.

Tutkimusaiheet

  • Rakennusfysiikka, Lämmön ja kosteuden siirtyminen, Kosteusvaurio, Tulevaisuuden rakennukset, Innovatiiviset ratkaisut

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

santeri.schroderus@oulu.fi

Tutkijaan liittyvää